АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 5. ANIMALS


Lesson 9

Тема. Повторення граматики

Мета:

навчальна: повторити та узагальнити граматичний матеріал, закріпити вживання граматичних структур, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал у мовленні, розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення;

розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам'яті — слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку;

виховна: виховувати культуру співбесіди, зацікавленість у розширенні своїх знань, загальну культуру учнів.

Обладнання: граматичні таблиці, картки за темою.

Хід уроку

WARM-UP

1. Team game: The Colours Race.

Divide the class into four teams, А, В, C and D. Name a colour, e.g., red. The first pupil in each team has to find something of that colour and say the name of an animal of this colour. He / She can find the picture of the animal in the Animal Book and stick it to the board. The first pupil to do so wins a point for his or her team.


PRESENTATION

Look at the table «Nouns. Plurals». Revise the plural and spelling of nouns. Read the exceptions.

2. Write (p. 100, ex. 1).

Ask the pupils to write the nouns in plural using the grammar table «Nouns. Plurals».

Ask the pupils to come up to the board one by one and write the nouns in plural.

3. Look, find and say (p. 100, ex. 2).

Pupils look at the picture, find the words and make up questions and sentences: «What can you see? — I can see the cow’s head. / I can see the parrot’s wings.» etc.

4. Write negative sentences (p. 100, ex. 3).

Write an example on the board. Explain to the pupils how to make a negative sentence. Use the tables «Present Simple. Negative», «Modal Verb Can», «The Verb to Be».

Write the negative sentence: «This animal can climb trees. This animal can’t climb trees.»

Write the other sentences in the negative form.

Key: 2. Bill hasn’t got a pet. 3. These birds haven’t got two wings. They can’t fly. 4. The monkeys don’t make funny faces.

5. Write questions (p. 101, ex. 4).

Write an example on the board. Explain to the pupils how to make a question. Use the tables «Present Simple. Questions», «The Verb Have / Have Got».

Explain the task and draw the pupils’ attention to the word order of questions. Key: 2. Has an eagle got strong wings? 3. Have elephants got big ears? 4. Have camels got long necks?

6. Open the brackets (p. 101, ex. 5).

Explain the task and draw the pupils’ attention to the words in brackets.

Read the sentences. Explain the rules and ask the pupils to copy down the sentences opening the brackets.

Read the story again. Ask the pupils to describe the picture.

Key: 1. does; 2. helps; 3. is; 4. helps; 5. are; 6. is; 7. is; 8. sleeps.

7. Write (p. 101, ex. 6).

Ask the pupils to make sentences checking the word order.

Ask the exemplary pupils to write the sentences on the board.

When the sentences are on the board, ask the pupils to put them in the right order.

Key: 1. Elly is the elephant in the circus. 2. She can do many tricks. 3. She can jump. 4. She can play with a ball. 5. She can dance. 6. Elly eats bananas and oranges.


ENDING THE LESSON READING AND WRITING

8. Speak English (p. 101, ex. 7).

Ask the pupils to name animals they see in the circus.

Ask the pupils to speak about an animal in the circus.


HOME WORK

Word Banks Project: Add circus animals to the Animal Book. Write what each animal can do in the circus.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити