АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit б. I LIKE HOLIDAYS


Lesson 8

Тема. На шкільному святі

Мета:

навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені лексичні одиниці, граматичні структури, вивчити нову римівку;

розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам'яті — слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, розвивати соціокультурну компетенцію;

виховна: виховувати культуру співбесіди, риси характеру: доброзичливість, толерантність, активність, повагу і любов до всіх членів родини, культуру спілкування, зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання: картки й плакат до теми «Свята».

Хід уроку

WARM-UP

1. Revision game: «Do you like...?» Ask one pupil to come up to you. Whisper or give a slip of paper to the pupil with the name of a habit or pastime on it. The other pupils take turns to guess which habit it is. They can ask no more than ten questions, e.g., «Do you sometimes play computer games?» The challenger answers «No» until somebody asks the right question. Then he / she answers «Yes, I do.» Play several rounds.


PRESENTATION

2. Listen and say (p. 118, ex. 1).

Books open. Pupils look at the picture.

Ask questions about the people and things in the picture: «How many children are there? What is the woman wearing?» etc.

Ask the pupils to make questions too.


EXTRA

I-SPY

One pupil chooses a word (something in the classroom, or in a picture) and says the letter it begins with, e.g., b.

The class tries to guess the word, asking: «Is it a (balloon)? Is it a (hat)?»

The first pupil to guess correctly is the next to be the leader of the game and choose a word.


PRACTICE

3. Work in pairs. Ask and answer (p. 118, ex. 2).

Before reading: Explain the new words: «a sweet» and «hopscotch».

Some pupils read the questions, others read the answers.

Dialogue: In pairs, pupils read and practice the story.

One or two pairs act out the dialogue.

4. Work in pairs. Act out (p. 118, ex. 3).

Read the dialogue (p. 118, ex. 2) again.

Ask the pupils to make similar questions using the table.


Do you

want

to eat

a cake?

 

 

 

an orange?

 

 

 

a banana?

 

 

 

hopscotch?

 

 

 

a computer game?


In pairs, pupils read and practice their questions.

One or two pairs act out the dialogue.


READING AND WRITING

5. Write (p. 119, ex. 4).

Complete the questions using the examples.

Write some of them down on the board. Ask the pupils to copy them down into their copy books.


EXTRA

Team spelling game

Divide the class into two teams.

One member from each team comes to the front of the class.

Each spells a word for the other to write on the board.

Correctly spelt words win a point for the team.

6. Look, make and say (p. 119, ex. 5).

Books open. Pupils look at the pictures.

Ask the pupils: «What is it? Is it a holiday card? Who has got a card?»

Ask the pupils to make a holiday card and write a greeting at home.


ENDING THE LESSON

7. Speak English (p. 119, ex. 6).

Ask the pupils to name their favourite holiday and what they can do on that day.


HOME WORK

Make a holiday card.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити