АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 7. І AM AT SCHOOL


Lesson 2

Тема. Чи ти можеш дати мені ручку?

Мета:

навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал попередніх розділів, розвивати вміння та навички читання, письма, усного монологічного та діалогічного мовлення;

розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам'ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, логічно висловлювати думку;

виховна: виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, підвищувати загальну культуру учнів, взаємодопомогу.

Обладнання: таблиця «Школа. Шкільне приладдя», тематичні картки.

Хід уроку

WARM-UP

1. «Speed drill»

Hold up or point at objects or pictures.

Pupils name them chorally, then individually.

Go faster and faster.

Gradually point faster and faster at the objects named and drilled.

2. Guessing game

Hide an object behind your back, so pupils cannot see it.

Ask pupils to guess what it is, using the structure: Is it a (pen)? Yes, it is/No, it isn’t.

Write the structure on the board to help pupils remember it.

1. «Speed drill» the school objects. Hold up or point at objects or pictures. Pupils name them chorally, then individually. Go faster and faster. Gradually point faster and faster at the objects named and drilled.


PRESENTATION

2. Listen, point and spell (p. 126, ex. 1).

Pupils look at the pictures and read them.

Ask the pupils to spell each word.

Pair work: Ask one pupil to come up to the board and write the first word on the board while the second one is spelling it.


PRACTICE

3. Look and say (p. 126, ex. 2).

Ask the pupils to look at the pictures and read the questions.

Look at Picture 1 and ask: «How many pens have you got? — I’ve got five pens.»

Pupils make sentences to the other pictures.

4. Listen and read (p. 126, ex. 3).

Ask the pupils to look at the picture.

They listen as you read the dialogues.

Read the dialogues again. Pupils listen and repeat.

Read again, pausing after each sentence.

Ask the pupils to read the text. Do choral and individual repetition.

Act out the dialogues.

5. Read and say (p. 127, ex 4).

After reading the dialogues (p. 126, ex. 3) you can check the understanding of the text.

Read the sentences and answer «Yes» or «No».

Key: 1. Yes. 2. No. 3. Yes. 4. No.

6. Work in pairs. Ask and answer (p. 127, ex. 5).

Some pupils read the questions and others answer them using the exercise pattern: «Can you give me a pen? / Give me a pencil, please.»

Draw a table with questions on the board to help the pupils. You can use pictures of the new words instead of the words.


ENDING THE LESSON EXTRA

Game

I-SPY

One pupil chooses a word (something in the classroom, or in a picture) and says the letter it begins with, e.g., b.

The class try to guess the word, asking Is it a (book)? Is it a (bin)?

The first pupil to guess correctly becomes the leader and chooses a word.

7. Speak English (p. 127, ex. 6).

Ask the pupils to say what things they have in their bags and what colour they are.


HOME WORK

Revise the school words.

Describe your school bag.

Pupils write down four words in a copybook.

They copy out the words twice at home, then use the words next lesson in a spelling quiz.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити