АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 7. І AM AT SCHOOL


Lesson 8

Тема. На канікулах!

Мета:

навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивче­ні лексичні одиниці, використовувати в мові питальні структури з допоміжними дієсловами, модальними дієсловами та дієсловом "to be", які були вивчені раніше, уміння вести бесіду, слухати співрозмовника;

розвивальна: розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення, різні типи пам'яті — слухову, зорову, оперативну, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, уміння спілкуватися, підтримувати високий рівень мотивації до вивчення англійської мови, розвинути і доповнити лексичний запас із теми «Дозвілля»;

виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу, зацікавленість у розширенні свої знань, загальну культуру учнів, учити не марнувати часу, активно займатися спортом і рухливими іграми.

Обладнання: картки на тему «Дозвілля».

Хід уроку

WARM-UP

1. Review hobbies and activities.

Get the pupils to tell you as many hobbies and activities as they can think of and write them on the board.


PRESENTATION

2. Look and say (p. 138, ex. 1).

Books open. Read out loud the words for the activities.

Pupils find them and repeat. Go over each activity twice.

Drill the pronunciation of the word combinations.

Ask the pupils: «What season is it? What do the children usually do?» Pupils use the pictures to find answers.

Pair work: Pupils ask and answer using the pictures.


EXTRA

Get the pupils to ask each other about their own favourite activities.

Give each pupil a small piece of paper on which to draw his favourite activity, using the illustration in the exercise as a guide, and write his or her name.

Paste all the drawings on a large sheet of paper or card to make a chart.


PRACTICE

3. Work in pairs. Ask and answer (p. 138, ex. 2).

Ask the pupils to read the questions.

Pair work: Some pupils read the questions. Some pupils answer them.

In pairs, pupils read and practice the questions and answers.

One or two pairs act out the dialogues.


READING AND WRITING

4. Complete and say (p. 138, ex. 3).

Look at the table. Read the words.

Read the sentences and fill in the gaps using the words from the table.

Key: 1. school; 2. computer; 3. ride; 4. friends; 5. football; 6. fun.

5. Time for fun. Work in groups of four. Look, make and say (p. 139, ex. 4).

Each pupil in a group chooses one season of the year.

Ask the pupils to draw activities on one side of the card.

Ask the pupils to write the phrases on the other side of the card or on the side where the picture is.

Ask the pupils to describe it.

6. Play a game (p. 139, ex. 5).

Stick the pictures to the board or put the cards in a pile and then pick up a card and ask.

Game: Ask the pupils to describe the pictures and say who drew them.


ENDING THE LESSON

7. Speak English (p. 139, ex. 6).

Ask the pupils to speak about what they usually do during school holidays. Use the words from p. 136, ex. 1 and p. 138, ex. 1.


HOME WORK

Draw what you do during school holidays.

Action Book: Each pupil contributes a page. Get the pupils to draw or find a picture of any leisure activity and write a short description of it.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити