Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 1. Getting ready for school

Lesson 10. Тепер ти можеш ...

мета:

✵ навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати невербально на запитання, які вимагають простих відповідей, формувати у учнів комунікативну компетенцію, закріпити поняття прийменників часу та вживання їх у мові з опорою на наочність, розвивати та удосконалювати написання речень в теперішньому неозначеному часі (розповідні, питальні та заперечні);

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні,мотивувати бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою, розвивати мовну здогадку;

✵ виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, толерантного ставлення до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися; вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумової праці, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Обладнання: тематичні картки та плакати за темою «Розпорядок дня», «Дні тижня. Годинник», «Прийменники часу», «Шкільне життя».

Хід уроку

Warm-up

1. Write new words from the unit on the board. Pupils hold up or stick/draw on the board the appropriate pictures.

Game "Mime the flashcard"

Hold up flashcards in turn and say the names. Children do a mime in response e.g. they can pretend to eat a particular food (if you are using food flashcards), imitate a particular animal (animal flashcards) or put on clothes (clothes flashcards). Then do mimes of different flashcards yourself or invite individual or pairs of children to take turns to do this. Children watch and call out the names.

Revision

2. Listen, choose and say (p. 32, ex. 1).

Ask pupils to listen what children say about themselves.

Pupils listen and read the sentences. Then they choose the correct answers.

Ask pupils to complete the sentences.

Pair work: Ask pupils to read and practice the descriptions of the girls.

One or two pairs describe them in front of the classroom.

Repeat with several different pupils.

Answers: 1. a; 2. а; 3. b; 4. a.

Practice

3. Read, then match to make the sentences on page 33 (p. 32, ex. 2).

Tell pupils to look at the picture and describe the boy.

Ask pupils to read the text about Tiki. Pupils read the text in a chain.

Do choral and individual reading.

Ask individuals to read parts of the text again aloud. Help with pronunciation and sentence rhythm especially.

Monitor the activity and help where necessary.

After reading ask pupils to make sentences and write them down in their copybooks.

Answers:

1. at 7 o’clock.

2. when it is hot in the room.

3. five days a week.

4. and then goes home.

5. ... he watches cartoons on TV ...

Optional activity

«Miming game"

Give pupils instructions to mime actions (what they do at an English lesson or after school) for the other pupils to guess.

4. Speak about Tiki and his school (p. 33, ex. 3).

Ask pupils to read the text about Tiki again.

Then pupils read the questions about Tiki and answer them using the necessary information from the text.

Monitor the activity, checking up correct pronunciation.

Ask a couple of pairs to come to the board to act out the questions and answers.

Praise their efforts, «Good! Well done!»

Reading and Writing

5. Write about your friend’s day (p. 33, ex. 4).

Tell pupils they are going to describe their friend’s routine day.

Ask pupils to look at the patterns in speech bubble about Bob (Lesson 9). Ask to begin with the words «I have got a friend. His/Her name is ... He/ She gets up at...»

Motivate to use the words and word combinations from the last two lessons.

Optional Activity Game "Mime game"

Mime doing school activities e.g. write or read.

Pupils guess what you’re doing and call out the verb.

Repeat the procedure and, if appropriate, invite individual pupils to take turns to come and stand by you and do a mime to the rest of the class.

Ending the Lesson

Game "Hangman"

Draw a blank line on the board to represent each letter of a word (e.g. for the word

«uniform» you write __ __ __ __ __ __ __).

Pupils call out letters.

If a letter is in the word, write the letter on the appropriate blank line. If the letter is not in the word, draw one line of the Hangman picture. Pupils must try and find all the letters in the word or guess the word before you have drawn the ten lines to complete the Hangman. Also let individual pupils choose a word (try to use the words of the Week Days or School Subjects) and draw the blank lines on the board.

Homework

Read p. 32 ex. 2.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити