Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 2. Free time

Lesson 10. Тепер ти можеш...

мета:

✵ навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати вербально на запитання, які вимагають як простих так і складних відповідей, формувати в учнів комунікативну компетенцію, закріпити поняття прийменників часу та вживання їх у мові з опорою на наочність, розвивати та удосконалювати написання речень в теперішньому продовженому часі (розповідні, питальні та заперечні);

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні,мотивувати бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою, розвивати мовну здогадку;

✵ виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, толерантного ставлення до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися; вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумової праці, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Обладнання: картки за підтемою «Розпорядок дня», «Дозвілля», «Моє хобі», плакат "Present Continuous".

Хід уроку

Warm-up

1. Game "Odd one оut"

Write four words on the board, three of which belong to a lexical set (e.g., hobby activities, food, time) and one that does not. Pupils have to say which one does not fit the set (e.g., «egg», «apple», «bear», «banana» - the odd one out is «bear», as it is not a kind of food). This can also be played with drawings or pictures on the board.

Revision

2. Match and say (p. 64, ex. 1).

Tell pupils to look at the sentences and read them in silence. Then do choral and individual reading.

Then ask pupils to read the words from the box.

Ask a pupil to go to the board and read the first sentence loudly. Ask him/ her to match the sentence with the necessary word from the box. A pupil does it. Ask him/her to write the sentence on the board.

Do the same procedure with other sentences. Help with pronunciation and sentence rhythm especially.

Monitor the activity and help where necessary.

Then ask pupils to write the sentences down using the patterns ’His/Her/Their favourite lesson is .... ’ in their copybooks.

Answers: 1. Maths; 2. PT; 3. Music; 4. Art.

Practice

3. Read and choose the correct word (p. 64, ex. 2).

Tell pupils to look at the picture and describe the boy.

Ask pupils to read the text about Mowgli. Explain that they are going to read a paragraph from «The Jungle Book» by R. Kipling, a famous English writer. Pupils may be asked about this book in their native language.

Explain that they are going to choose the right words from the brackets while reading.

Pupils read the text in a chain and choose the right words.

Ask individuals to read parts of the text again aloud. Help with pronunciation and sentence rhythm especially. Do choral and individual reading.

Monitor the activity and help where necessary.

After reading ask pupils to write the sentences with correct chosen words down in their copybooks.

Answers: 1. baby; 2. in the jungle; 3. wolves; 4. bear; 5. climbs; 6. tiger; 7. monkeys.

Reading and Writing

4. Answer the questions (p. 65, ex. 3).

Pair work: Ask pupils to read the questions and find the answers to these questions using the text.

Monitor the activity and help where necessary.

Pupils act out the dialogue in pairs.

One or two pairs act out the dialogue, and so on.

If you have enough time, you can ask two or three pairs to go to the board and write their questions and answers on it while the others are writing them down in their copybooks.

5. Listen and watch. Then guess who is who (p. 65, ex. 4).

Ask pupils to listen about two families.

Pupils listen and look at the picture.

Then they read the names of the members of these families.

Write the people’s names in a column on the board. Tell pupils these are the beginnings of the sentences.

Pupils listen to the text again. Then they choose the correct answers and complete the sentences.

Pair work: Ask pupils to read and practice the descriptions of the girls/boys/ their parents.

One or two pupils describe them in front of the classroom.

Repeat with several different pupils.

Answers: 1. Greta and Nick Click are reading. 2. Tracy is writing a postcard (on the sand). 3. Suzy and Suzy’s mum are swimming. 4. Luke’s rowing a boat. 5. Luke’s friends are playing pirates. 6. Colin and Pete are fishing. 7. Tracy is writing a postcard to Toby.

Ending the Lesson

Game "Picture match"

Use different pictures to play a matching game. Draw hobby pictures on the board, or stick pictures cut from magazines or newspapers to the board. Write the words at the other end of the board. Pupils match pictures and words by drawing a line, e.g., from the picture of ’to sweep the floor’ to the word combination «to sweep the floor».

Homework

Read p. 64, ex. 2.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити