Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 3. I It’s cerebrate!

Lesson 7. День народження

мета:

✵ навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темами «Свята і традиції», «Я, моя сім'я і друзі», практикувати мовні засоби за підтемою «Я, моя сім'я і друзі», описувати та запитувати про повсякденні справи, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, порядкових числівників, вдосконалювати компетенції читання та аудіювання, збільшувати обсяг знань про лінгвістичну специфіку мови країни, що вивчається, вдосконалення умінь будувати своє мовне висловлювання, мовну поведінку адекватно цій специфіці;

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, розвивати різні типи пам'яті, учити працювати у парі, логічно висловлювати думку;

✵ виховна: виховувати уміння сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі.

Обладнання: плакати «Свята і традиції», «Я, моя сім'я і друзі».

Хід уроку

Warm-up

1. Game "Disappearing Items"

Write four or five words on the board, e.g. numbers, games, rooms, toys or family words. Do choral repetition of the words in sequence: e.g. bedroom, kitchen, living-room and bathroom. Then rub out one of the words in the sequence. Pupils chant the whole sequence of five words, including the missing one. Repeat rubbing out another item. Continue till there are no words on the board and pupils are saying the whole sequence from memory. You can also play this by drawing four or five pictures on the board, and rubbing them out one at a time.

Presentation

2. Read and match. There is an extra picture here (p. 85, ex. 1).

Ask pupils to read three texts.

Then ask pupils to look at the pictures of the exercise.

Pupils are asked to match the texts and pictures together. Remind that there is an extra picture here.

Answers: 1. d; 2. b; 3. a.

Optional activity

Game "Silent game"

Write true/false sentences describing the pictures in large letters on separate pieces of paper. Get the children to write the words ’Yes’ and ’No’ on two separate pieces of paper. Hold up the sentences you have written in turn.

Children read them, look at the poster and hold up ’Yes’ or ’No’ depending on whether the sentences are true or false.

Practice

3. Choose the correct words (p. 86, ex. 2).

Pair work: Ask pupils to read sentences and find correct statements.

Pupils read and choose the correct words. Go round helping weaker pupils especially to read and work out meaning for themselves.

Ask pupils to read the correct sentences. Repeat with different pupils.

They may also be asked to write the sentences into their copybooks.

Answers: 1. c; 2. b; 3. c; 4. b.

4. Read, then ask and answer in pairs (see page 87) (p. 86, ex. 3).

Pupils read the e-mail message. Pay pupils’ attention to the subject of the message how to write it correctly. If it is necessary explain in the native language.

Pupils read the text two or three times. Repeat with several different pupils.

Monitor the activity and help where necessary.

Then ask pupils to read the questions at page 87.

Pupils read them and answer finding the necessary information from the message.

Repeat with different pupils.

Answers:

a) It will be Sam’s birthday.

b) It will be on Tuesday.

c) They will ride horses, play outside and feed animals.

d) They will eat hamburgers and a big cake.

e) They will wear hats.

Optional activity

"The Spelling Game"

Revise family words by pointing to the family cards and asking pupils to say, «a mother / a father», etc. Do choral and individual repetition.

Ask five pupils to come to the front of the class and give them each a family card. Each pupil says the letters of a word. Correct the spelling. Repeat with different pupils.

5. Say about your birthday family traditions (p. 87, ex. 4).

Ask pupils to read the sentences about birthday family traditions and choose the suitable.

Then ask pupils to read them and complete if it is necessary and pupils can do this.

Optional activity

Game "Musical bumps"

Play any music and children dance. Every so often pause the music and say a colour e.g. «Red!» Children with red on their clothes sit on the floor or chairs. Repeat the procedure several times naming different colours the children know.

Ending the Lesson

6. Look and write the invitation for your birthday party (p. 87, ex. 5).

Ask pupils to read the invitation card and write the similar one about their own birthday party at home.

Homework

Read p. 86, ex. 3.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити