Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 3. I It’s cerebrate!

Lesson 10. Тепер ти можеш...

мета:

✵ навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати вербально на запитання, які вимагають як простих так і складних відповідей, формувати у учнів комунікативну компетенцію, розвивати та удосконалювати написання речень з кількісними прикметниками;

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, мотивувати бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою, розвивати мовну здогадку;

✵ виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, толерантного ставлення до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися; вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумової праці.

Обладнання: плакати «Свята і традиції», «Я, моя сім'я і друзі».

Хід уроку

Warm-up

1. Game «Odd one out"

Write four words on the board, three of which belong to a lexical set (e.g., hobby activities, food, time) and one that does not. Pupils have to say which one does not fit the set (e.g., «egg», «apple», «bear», «banana» - the odd one out is «bear», as it is not a kind of food). This can also be played with drawings or pictures on the board.

Revision

2. Describe the picture (p. 94, ex. 1).

Ask pupils to look at the picture and name the food.

Tell pupils to read speech bubbles. Pupils read in pairs.

Then ask pupils to describe the food on the table and use the phrases «There is ...» and «There are ...» Do choral and individual repetition. Follow the same procedure three or four times.

They may also be asked to write the sentences into their copybooks.

3. Fill in ’much’ or ’many’ (p. 94, ex. 2).

Remind the usage of the words ’much’ and ’many’.

Then ask pupils to fill in the gaps using the words ’much’ and ’many’.

Answers: 1. many; 2. much; 3. much; 4. many; 5. many; 6. much.

Practice

4. Read and answer the questions (p. 95, ex. 3).

Pair work: Explain to pupils that they are going to read the advert and answer the questions.

Pupils read the text loudly.

Ask individuals to read parts of the text again aloud. Help with pronunciation and sentence rhythm especially. Do choral and individual reading.

Monitor the activity and help where necessary.

Ask pupils to read the questions and find the answers to these questions using the advert.

Monitor the activity and help where necessary.

Answers:

1. London, 12 Regent Street 7WR;

2. Onions, tomatoes, mushrooms, olives, extra cheese;

3. Free orange juice with large or extra large pizza.

5. Have a talk (p. 95, ex. 4).

Pupils act out the dialogue in pairs.

One or two pairs act out the dialogue, and so on.

If you have enough time, you can ask two or three pairs to go to the board and write their questions and answers on it while the others are writing them down in their copybooks.

Reading and Writing

6. Complete the chart and tell about me and friends (p. 96, ex. 5).

Ask pupils to complete the chart using the known information about themselves and their friends.

Ask pupils to speak about theirs and their friends’ dates of the birthdays, favourite food and extra activities.

Tell pupils to complete the sentences using the information from the chart. Ask one pupil to go to the board and write the sentences on it.

7. Match and say (p. 96, ex. 6).

Pair work: Ask pupils to match the parts of the sentences correctly.

Pupils read and choose the correct parts. Go round helping weaker pupils especially to read and work out meaning for themselves.

Ask pupils to read the correct sentences. Repeat with different pupils.

They may also be asked to write the sentences into their copybooks.

Answers: 1. e; 2. b; 3. c; 4. f; 5. d.

8. Read the text, then complete the sentences (p. 97, ex. 7).

Pre-reading: Ask pupils to look at the picture and ask, «What holiday are we going to read about? Do you like the New Year? Why?» Pupils answer using the picture.

While-reading: Pupils read the story alone or work together in pairs.

Then let pupils to read the text in a chain. Go around the class helping where necessary.

Post-reading: The pupils can choose the right variant of the words and complete the sentences.

Answers: 1. b; 2. c; 3. b; 4. c; 5. b.

Ending the Lesson

If you have enough time, you can retell the text.

Homework

Read p. 97, ex. 7.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити