Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 5. My city - my home

Lesson 6. Подорож містом

мета:

✵ навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темами «Я, моя сім'я та друзі (місце проживання)», «Подорож», практикувати мовні засоби за темами, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного та монологічного мовлення;

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні; розвивати різні типи пам'яті — слухову, зорову, увагу, уяву, учити працювати у парі, логічно висловлювати думку, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, розвивати соціокультурну компетенцію;

✵ виховна: виховувати уміння сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі, виховувати зацікавленість у розширенні свої знань, скріплення навчального матеріалу з життям, загальну культуру учнів, толерантність один до одного.

Обладнання: картки за темами «Я, моя сім'я та друзі» (місце проживання)», «Подорож».

Хід уроку

Warm-up

1. Game "Lip reading"

Choose an item on the poster and say the word silently to the class.

Children lip read what you are saying and say the word out loud. Children can then take turns to lip read each other saying the names of things on the poster in pairs.

Presentation

2. Listen and repeat (p. 139, ex. 1).

Ask pupils to look at the pictures.

Say the words.

Drill each new word two or three times.

Ask pupils to write these words down into their vocabularies.

Do choral and individual repetition of every word.

Stick the pictures of these words on the board.

Ask pupils to write the words near the pictures.

Monitor the activity and help where necessary. If you like, make sentences with these words.

Optional activity

Game «Vicky's game"

Stick 8-10 flashcards from different lexical sets on the blackboard. Elicit or remind children of the names. Give the children one minute to look in silence and try and memorise the flashcards before removing them from the board.

Children work in pairs and write a list of the flashcards they can remember.

Check the answers by eliciting answers from the whole class and writing a list on the blackboard.

Practice

3. Listen and say (p. 139, ex. 2).

Ask pupils to look at the pictures.

Read the text. Ask pupils to read the sentences in silence after you. You can translate difficult sentences into the native language.

Pronounce the words clearly.

Do choral and individual repetition of difficult words. Follow the same procedure three or four times. Point at the photos of sights, while you are reading the text.

Then pupils read the text themselves in a chain. Do choral and individual repetition if it is necessary again.

4. Look, read and fill in with the words from the box (p. 140, ex. 3).

Pair work: Ask pupils to point to the places in the picture. Say: «Point to the museum.

Point to the hotel. Point to the bank. Point to the circus, etc.» Read out all the words in the picture. Then pupils in pairs read about the other places. Go round the class helping them.

Ask pupils to read the words in the box. Translate them if it is necessary. Then ask pupils in pairs to complete the sentences using the prepositions of place.

Monitor the activity and help where necessary. Read the sentences.

Answers: 1. between; 2. next to; 3. at the corner; 4. on the right; 5. between; 6. next; 7. behind, on the left.

Reading and Writing

5. Imagine you are in the phone box in the picture.

a) Say what there is in the street, (p. 141, ex. 4).

Pupils look at the picture and try to describe the things in the street.

Ask pupils to say sentences one by one and point at the buildings.

Answers: «There is a bus stop in the street. There is a theatre in the street. There is a museum in the street.»

b) Ask and answer.

Read the words from the box. Translate the words if it is necessary. Pupils read the speech bubbles and complete them using the words from the box.

6. Choose a place on the picture (p. 142, ex. 5).

Pair work: Tell pupils they should guess where their partner is in the picture. Write some examples on the board to help pupils to make questions and answers fast.

Optional activity

Game "Stand up!"

Divide the class in two teams. Stick 4-6 flashcards on the left of the blackboard for one team and 4-6 flashcards on the right of the blackboard for the other team. Say the words in random order. Children listen and stand up as fast as they can if the word belongs to their team.

Ending the Lesson

Homework

Readp. 11, ex. 5;p. 12, ex. 7.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити