Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 5. My city - my home

Lesson 9. У подорож містом візьмемо з собою карту

мета:

✵ навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темами «Я, моя сім'я та друзі (місце проживання)», «Подорож», практикувати мовні засоби за темами, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного та монологічного мовлення;

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні; розвивати різні типи пам'яті — слухову, зорову, увагу, уяву, учити працювати у парі, логічно висловлювати думку, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, розвивати соціокультурну компетенцію;

✵ виховна: виховувати уміння сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі, виховувати зацікавленість у розширенні свої знань, скріплення навчального матеріалу з життям, загальну культуру учнів, толерантність один до одного.

Обладнання: картки за темами «Я, моя сім'я та друзі (місце проживання)», «Подорож».

Хід уроку

Warm-up

1. Game "Disappearing cards"

Stick from five to seven flashcards «City Buildings» on the board. Do choral repetition of the words. Then remove one of the flashcards in the sequence. Pupils chant the whole sequence of the words, including the missing one. Repeat removing another flashcard. Continue till there are no flashcards on the board and pupils are saying the whole sequence from memory. You can also play the game by writing seven words on the board, then rubbing them out one at a time.

Presentation

2. Listen and say (p. 149, ex. 1).

Ask pupils to look at the pictures.

Ask if pupils like walking around their city/town/village? Do they go alone or with adults/friends? What do they usually do there?

Read the dialogue while pupils listen and read silently.

Explain any words that pupils ask for.

Read the dialogue again. Pupils listen and repeat.

When pupils are familiar with the text, ask pairs of pupils to act out the dialogue.

Monitor the activity and help where necessary.

Repeat with a different pupil, but this time let pupils choose partners to act them out with.

Repeat with several different pupils.

Practice

3. Have a talk (p. 149, ex. 2).

Ask pupils to open their books at p. 148, ex. 4. Explain that they are going to make dialogues using the map of the city and speech patterns.

Pair work: Ask pupils to look at speech bubbles and complete them with suitable words from the map. You can write down an example of the dialogue on the board:

A. Let’s go to the river.

В. Where is it?

A. Look at the map. We walk along the Station Street. Cross the Bank Street. Go along the Station Street again. Turn left or turn right. The river is along the River Street.

Pupils read and practise the dialogues with the different words for a few minutes.

Go round helping.

One or two pairs act out the dialogues.

If you have time, repeat with several different pupils.

Monitor the activity and help where necessary.

4. Look, listen and follow (p. 150, ex. 3).

Ask pupils to look at the pictures. The town plan has buildings represented by symbols. Pupils look at the plan, read the dialogue and follow the description.

Pair work: Ask two bright pupils to read the conversation. Other pupils listen, read and follow. You can translate difficult sentences into the native language.

Pronounce the words clearly.

Follow the same procedure three or four times.

Transfer: Ask questions about the pupils’ own area. Be careful to choose places that are easy to describe.

Reading and Writing

5. Listen again, choose and complete (p. 151, ex. 4).

Read the dialogue again.

Monitor the activity and help where necessary.

Then ask pupils to finish sentences using the correct answers. Ask pupils to write the sentences down.

Answers: 1. b; 2. c; 3. a; 4. b.

6. Act out the scenes of task 1.

Read the dialogue of ex. 1 again.

Pupils read and practise the dialogues.

Go round helping.

Ask pupils to act out the scenes of task 1.

One or two pairs act out the dialogues.

Ending the Lesson

7. Game "Quick flash"

Take the flashcards (use the verbs of this unit) and hold them facing you so that the pupils can’t see them.

Tell the pupils they are going to see a flashcard for a very short time. They must call out the word.

Choose a flashcard, reveal it for a few seconds only and ask «What’s this? What are the children doing?»

Pupils call out the word. Choose a pupil to select the next card and ’flash’ it to his / her friends.

Continue until you have practised all the words.

Homework

Read p. 149, ex. 1; p. 150, ex. 3.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити