Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) - плани-конспекти уроків англійської мови

Unit 5. My city - my home

Lesson 10. Тепер ти можеш...

мета:

✵ навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати вербально на запитання, які вимагають як простих так і складних відповідей, формувати в учнів комунікативну компетенцію, розвивати та удосконалювати написання речень з прикметниками у порівняльному та найвищому ступенях;

✵ розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні,мотивувати бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою, розвивати мовну здогадку;

✵ виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, толерантного ставлення до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися; вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумової праці, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Обладнання: картки за темами «Я, моя сім'я та друзі (місце проживання)», «Подорож».

Хід уроку

Warm-up

1. Game "Disappearing cards"

Stick from five to seven flashcards «City Buildings» on the board. Do choral repetition of the words. Then remove one of the flashcards in the sequence. Pupils chant the whole sequence of the words, including the missing one. Repeat removing another flashcard. Continue till there are no flashcards on the board and pupils are saying the whole sequence from memory. You can also play the game by writing seven words on the board, then rubbing them out one at a time.

Revision

2. Look at the map, read the sentences and guess the places (p. 152, ex. 1).

«City plan»

Group work: Pupils in groups look at the city plan, reading all the places of the city. Pupils read the task of the exercise trying to find out the necessary building.

Ask pupils to write the sentences down in their copybooks.

Answers: 1. shop; 2. church; 3. post office; 4. museum; 5. park; 6. library; 7. shop.

Practice

3. Look at the map and help the passer-by (p. 153, ex. 2).

Ask pupils to look at the map of the city. Ask them to find the library. Then say: «Imagine you are near the library. A passer-by asks you ...» Read the first question and answer it. You can write the answer on the board as an example.

Ask pupils in pairs to do the same procedure pretending one of them is a passer-by.

Pupils read and practise the dialogues with the different words for a few minutes.

Go round helping.

One or two pairs act out the dialogues.

If you have time, repeat with several different pupils.

Monitor the activity and help where necessary.

Reading and Writing

4. Read and answer the questions about the capital city of Ukraine (p. 154, ex. 3).

Ask pupils to look at the photos. Ask some questions about them: «What can you see? What city is it? How old is it? Is it big or small? What is the name of the river?» etc.

Read the text. Ask pupils to read the text in silence after you. You can translate difficult sentences into the native language.

Pronounce the words clearly.

Read the text one by one. Do choral and individual repetition of difficult words and names. Follow the same procedure three or four times.

Then pupils read the text themselves.

Follow-up: Ask pupils to name famous places of Kyiv.

Ask pupils to read the questions after the text and answer them using the information from the text.

Answers:

1. Kyiv is the capital of Ukraine.

2. Yes, there is. It’s called the Dnieper.

3. There are some famous bridges over the river. The Paton Bridge is one of them.

4. Yes, there are.

5. Yes, there are a lot.

6. Yes, there are a lot.

7. The main street is called Khreshchatyk.

8. Yes, there are many parks. The biggest park is called Hydro Park.

9. Kyiv Underground is a very busy place.

5. Role-play the situation in pairs (p. 155, ex. 4).

Lead-in: Practice sample questions and answers with the whole class: «Where’s ...? It’s ... /Where are ...? They are ...»

Pair work: Explain to pupils that they are going to have a guest at home.

One pupil is a guest and another is a person who shows his/her town. This person ’wants’ to show his/her guest some interesting places of the town, where he/she lives.

Pupils ask and answer questions and give answers about their town. Go around class helping them.

6. Write some sentences about your street (p. 155, ex. 5).

Ask pupils to describe the street where they live.

Write some patterns, for example:

I live at...

It is a short/long ...

There is/are .... on it.

I like my street because ...

Homework

Read p. 154, ex. 3.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити