АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 9 (4)

Підтема: Літні канікули.

Мета:  Ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом.

Тренувати учнів у вживанні нової лексики в усному мовленні.

Повторити граматичний матеріал: вживання Past Simple.

Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення.

Учити працювати з текстом, удосконалювати вміння читати.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовну інтуїцію.

Виховувати повагу до інших людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, ілюстрації з зображенням поля, озера, лісу.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear children! Today we continue to discuss your summer holidays. We are going to listen to and read a text about one boy’s summer holidays.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні за вчителем хором повторюють римування, написане на дошці. Потім його повторюють окремі учні самостійно.

When trees are green,

And grass is green and long,

It’s good to walk in the forest

And listen to a bird’s song.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking    

1. Обговорення літніх канікул учнів.

1) Твори про літні канікули.

Учні, яких на попередньому уроці не опитували, читають твори про літні канікули.

2) Гра «Guessing Game».

T: I know a lot about your summer holidays. Let us play a «Guessing Game». One pupil shows what he/she did during the summer holidays and we’ll try to guess.

Учні біля дошки за допомогою міміки та жестів показують, що вони робили протягом канікул. Наприклад, учень бере книжку і вдає, ніби він читає. Інші намагаються відгадати, про що йдеться, учень, який першим назвав правильну відповідь, виходить до дошки й показує, що робив він і т. ін.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання. Впр. 3 (с. 15).

Учитель пропонує одному з учнів прочитати лист Олександра з вставленими словами й оцінює його роботу. Решта учнів перевіряють правильність виконання вправи.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні структур Past Simple.

РЗ, впр. 1 (с. 9), впр. 2 (с. 10).

Учні письмово виконують вправи, обмінюються робочими зошитами й перевіряють роботу сусіда по парті. Потім один з учнів читає вправу вголос, інші перевіряють.

Reading

4. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 16).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

а) Уведення нових слів: field, forest, lake — за допомогою малюнків із зображеннями поля, лісу, озера. На наступному етапі вчитель називає слово forester. Учні повинні, використовуючи аналогію, наприклад слово teacher, здогадатися, що forester означає «лісник». Учитель вводить словосполучення to be full of, порівнюючи речення There is a lot of fish in the lake з The lake is full of fish.

Щоб учні самостійно назвали значення слова wonder, учитель пропонує їм прослухати такий текст.

Т: When I was a girl I liked to read the book «Alice in Wonderland». It is about an English girl who travelled in the land full of wonders. You know the word beautiful — full of beauty. Now you know that wonderful is full of wonder.

Учні доходять висновку, що слово wonder означає «диво» (або «дивуватися»).

б) Фонетична розминка. Тренування учнів у вимові звуків.

Учні хором читають те, що записано на дошці.

[і] — different, hill, listen, sister, live, fish.

[a] — summer, country, wonder, wonderful.

[ei] — lake, day, wait.

2) Reading. Етап читання.

Учні ланцюжком читають текст впр. 1 (с. 16).

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. 2 (с. 17).

Учні по черзі називають, який із запропонованих варіантів відповідає змісту прочитаного, й обґрунтовують свою відповідь.

б) Впр. 3 (с. 17).

Учні відповідають на запитання вправи в режимі Р  Class.

в) Впр. 4 (с. 17).

Учні читають правильні та неправильні твердження. Один з учнів записує на дошці правильні, інший — виправляє неправильні та записує їх.

Writing              

5. Тренування учнів у письмі.

РЗ, впр. 3 (с. 10).

Учні письмово виконують вправу для закріплення уведеної лексики, якщо дозволяє час.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) РЗ, впр. 4 (с. 10), написати розповідь Дениса про літні канікули.

2) Виконати словникову роботу.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Учитель оцінює роботу учнів і проводить бесіду в режимі Т  Class.

Т: What did we do at the lesson? Did you like to read about Denis holidays? You worked well today. Your marks are...

Якщо залишається час, учитель пропонує виконати впр. 5 (с. 17).

Один-два учні за бажанням відповідають на запитання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити