АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ'Я

UNIT 9. HEALTH AND BODY CARE

 

УРОК 99 (4)

Підтема: Слідкуй за своїм здоров'ям.

Мета:  Увести й відпрацювати новий лексичний матеріал.

Формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати учнів у письмі.

Формувати позитивне ставлення до зміцнення здоров'я.

Виховувати бажання дотримуватися здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls! Our topic today is «Take Care of Your Health». You’ll learn how to do it and what helps you to keep fit.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 2 (c. 97).

Кілька учнів по черзі читають свої відповіді на запитання вправи. Учитель контролює правильність граматичної будови речень і виправляє помилки у разі їх наявності.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні працюють у парах: протягом 3—5 хвилин знаходять слова й співвідносять їх із малюнками, які подано у картках. По закінченні роботи вчитель просить одну пару прочитати виконане завдання вголос.

HO:

WHICH MEDICINE?

These six people are not very well — each has a different problem. Decide which medicine is best for each person: the letters on the pills spell the problem.A has got a _______, so Number___ is the best medicine.

В has got a_______ , so Number___ is the best medicine.

C has got a_______ , so Number___ is the best medicine.

D has got a _______, so Number___ is the best medicine.

E has got a_______ , so Number___ is the best medicine.

F has got a _______, so Number ___ is the best medicine.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice

1. Розширення словникового запасу учнів.

1) РЗ, впр. 1 (с. 97).

Учні в робочих зошитах записують слова, потім ланцюжком читають їх.

2) New Vocabulary (с. 135).

Учні хором промовляють слова та словосполучення за вчителем.

Reading      

2. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 134).

1) Етап підготовки до читання.

Т: Now you will work in groups of four. Read the text of exercise 1    on page 134. Then discuss it in your group answering questions of exercise 2 on page 135.

2) Етап читання.

Учні в групах по черзі читають текст, знаходять відповіді на запитання впр. 2 (с. 135).

3) Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

а) Впр. 2 (с. 135).

Бесіда в режимі Т  Class.

б) РЗ, впр. 2 (с. 97).

Робота в групах. Учні пишуть листівку, вживаючи модальне дієслово should. Час виконання — 5—7 хвилин. Потім представники різних груп читають свої листівки.

Writing       

3. Розвиток умінь писемного мовлення.

Впр. 3, 4 (с. 135).

Учитель пропонує більш успішним учням виконати впр. 4 (с. 135), іншим — впр. 3 (с. 135) і по закінченні роботи збирає зошити на перевірку.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3. (с. 98), написати «Рецепт здоров’я» з опорою на впр. 1 (с. 134).

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework will be to write a recipe of being healthy. Use the material of ex. 1 p. 134, remember the leaflet we have done and write the recipe for you to follow.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити