АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ'Я

UNIT 9. HEALTH AND BODY CARE

 

УРОК 100 (5)

Підтема: Клуб здоров'я.

Мета: Відпрацювати лексичний матеріал теми.

Удосконалювати вимову звуків.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Розвивати вміння знаходити певну інформацію під час читання.

Учити працювати з рекламними оголошеннями.

Виховувати любов до спорту і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, everyone! How are you today? I hope you are fine and you will be active and energetic at the lesson, because you have your recipes of being healthy. Now, listen to a short poem to define the topic of our today’s lesson.

Lessons are over: away you run To clubs and sections to have some fun.

Yes, you are right our today’s topic is «Health Clubs».

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 98).

Учитель викликає двох-трьох учнів, які читають свої «Рецепти здоров’я». Клас стежить за відповідями і доповнює їх.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice                                             

1. Тренування учнів у вживанні лексичного матеріалу.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 98).

Учні поєднують частини словосполучень і складають з ними речення — самостійна робота на 5 хвилин. Учитель вибірково перевіряє кілька зошитів.

Reading                                          

2. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с.      136).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Бесіда в режимі Т  Р1  Р2  Р3...

Т: One of the recipes of being healthy is going to a sports club or a fitness centre. Do we have such clubs in our place? Where are they? When do they work? Who visits them? Are you a member of any Keep Fit Club? Now we are going to read a reader’s letter about a club.

2) Reading. Етап читання Впр. 1 (c. 136).

Учні самостійно читають текст.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

а) Впр. 2 (с. 136).

Учні відповідають на запитання за змістом тексту в режимі Р  Class.

б) РЗ, впр. 3 (с. 98).

Учні працюють у парах, читають рекламу спортивного клубу та ставлять запитання з опорою на ключові слова. Потім відтворюють діалог.

Pronunciation Practice

3. Відпрацювання римувань про здоров’я.

Впр. 4а (с. 136).

Учні працюють у парах: визначають повчальний зміст римувань, потім уголос по черзі виразно читають їх.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 3 (с. 136), відповісти на запитання.

2) Впр. 4b (с. 137), за бажанням.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Which of the health poems did you like best? Recite it, please. Those who feel like making up their own health poems can do it at home.

Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити