АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ'Я

UNIT 9. HEALTH AND BODY CARE

 

УРОК 101 (6)

Підтема: Одужуй швидше.

Мета:  Відпрацювати лексико-граматичний матеріал теми.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати у переказі тематичного тексту.

Удосконалювати техніку читання.

Виховувати культуру мовлення.

Учити правильно поводити себе під час захворювання.

Виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах «Match the Parts of the Proverbs» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls! At today’s lesson we’ll learn some useful proverbs about health, read, discuss and try to retell a story about a boy who didn’t want to take his medicine.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Ознайомлення учнів з прислів’ями про здоров’я та здоровий спосіб життя.

Т: Last time we read some health poems. There were some proverbs among them. Can you recite them? (Early to bed, early to rise, makes a person healthy and wise. An apple a day keeps the doctor away.) Are there any people here who have made up their own health poems? Recite them, please. Here is a new task for you. Match the parts of the proverbs.

Учні отримують картки і працюють у парах: складають прислів’я. Учитель допомагає їм знайти аналоги прислів’їв у рідній мові, напр.: «Той здоров’я не знає, хто хворим не буває», «Після обіду краще посидь, а після вечері пройдись». По закінченні одна пара читає прислів’я, інші перевіряють.

НО:

Match the parts of the proverbs.

[  ] 1. After dinner sit a while,                a) than medicine.

[  ] 2. Health isn’t valued                      b) after supper walk a mile.

[  ] 3. Laughter is better                       c) you are always in a good mood.

[  ] 4. If your health is good                 d) till sickness comes.

Key. 1b; 2d; 3a; 4c.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Впр. 3 (с. 136).

Учні, яких вибрав учитель, читають свої розповіді про спортивні клуби та секції. Учитель оцінює виконання завдання.

2) Впр. 4b (с. 137).

Учитель перевіряє й оцінює роботу учнів, які виконали завдання.

Listening Comprehension and Reading

2. Подання тексту для аудіювання та читання. Впр. 1 (с. 138).

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Now you are going to listen and read the text «Tim Takes Medicine». Open your books at page 138. Can you see «New Vocabulary»? Let us study the words.

а) Учні працюють з новими словами. Семантизація лексики.

Дієслова to cough, to touch пояснюються за допомогою демонстрації. Дієслово to examine — за допомогою мовної здогадки, а також перекладу — «обстежувати (хворого)».

б) РЗ, впр. 1 (с. 99).

Повторення Past Simple неправильних дієслів, що зустрічаються в тексті. Учні виконують вправу письмово, потім обмінюються зошитами з сусідом по парті й перевіряють роботу за ключем: 1D; 2В; 3А; 4С; 5В. (Ключ записано на дошці.)

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Прослуховування тексту в аудіозапису або з голосу вчителя. Учні стежать по підручнику за подіями.

3) Reading. Читання тексту вголос у режимі Р1  Р2  Р3.

4) Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

Впр. 2 (с. 139).

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Speaking                               

3. Тренування учнів у переказі тексту.

Впр. 3 (с. 139).

Учні працюють у групах по троє-четверо: переказують текст з опорою на малюнки. Учитель слухає одну з груп, аналізує переказ, оцінює роботу учнів.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                             

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 99), прочитати текст, відповісти на запитання.

Summarizing                          

2. Підведення підсумків уроку.

Т: You have worked well today. Try to remember the proverbs about health. Try to keep fit.

Учні пригадують і по черзі називають прислів’я про здоров’я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити