АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ'Я

UNIT 9. HEALTH AND BODY CARE

 

УРОК 102 (7)

Підтема: Здоров'я дорожче за багатство.

Мета:  Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати культуру мовлення.

Виховувати в учнів усвідомлення необхідності берегти здоров'я.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для роботи в групах «Fruity Fun» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls! You will listen to the proverb now that is the topic of our lesson.

Впр. 3 (c. 141).

Учні слухають прислів’я в аудіо-запису або з голосу вчителя і хором повторюють його. Т: So, our topic today is «Health Is Above Wealth».

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 4 (с. 141).

Читання вірша «Your Cold Is Getting Worse». Учні прослуховують вірш в аудіо-запису або з голосу вчителя і хором його повторюють. Далі, працюючи в парах, заучують вірш як діалог. На вимогу вчителя одна пара відтворює його перед класом.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 2 (с. 99).

Учні читають речення, пояснюючи вибір форми дієслова. Клас перевіряє правильність виконання завдання. Потім один з учнів читає текст «Little Ada Is 111» повністю.

2) РЗ, впр. 3 (с. 99).

Вправа перевіряється в режимі Class  Р. Учні ставлять запитання однокласнику, який відповідає на них і таким чином переказує текст.

Т: Now pupils, who remembers Tim and wants to tell us about him?

Учні за бажанням також переказують текст «Tim Takes Medicine». Впр. 1 (с. 138).

Listening Comprehension                    

2. Тренування учнів в аудіюванні. Впр. 1 (с. 140).

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Бесіда з учнями.

Т: Please, prepare for listening to a text. Open your books at page 140, look at the pictures and try to guess what the text is about. Now read the questions and try to give your answers. And now listen to the text to be sure that you take good care of your teeth.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учні прослуховують текст в аудіозапису або з голосу вчителя.

You should brush your teeth 2—3 times a day for 5 minutes.

Choose a good toothbrush. It shouldn’t be very hard. You should change your toothbrush every 3 months.

Sweets and sugar are very bad for your teeth. You should eat fruit.

And remember, you should go to a dentist twice a year.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту.

а) Впр. 1 (с. 140).

Учні відповідають на запитання і порівнюють ці відповіді з тими, які давали до про- слуховування. Потім по черзі відповідають на запитання вчителя.

Т: How often do you brush your teeth? What colour is your toothbrush? When did you buy it? When are you going to get a new one? What kind of food is good for your teeth?

б) Робота з роздавальним матеріалом «Fruity Fun!».

Учні працюють у командах по четверо-п’ятеро, розгадуючи головоломку. Учитель оголошує конкурс на найшвидше виконання завдання. Переможці читають слова, запитання. Потім учні ланцюжком ставлять один одному запитання What is your favourite fruit? і відповідають на нього.

HO:

Find the fruit in the grid. Answer the question.

FRUITY FUN!

 

 

What is your favourite fruit? ______________________________________________

______________________________________________________________________

 

Speaking              

3. Тренування учнів у діалогічному мовленні.

РЗ, впр. 1 (с. 100).

Учні працюють у парах: доповнюють діалог, спираючись на текст оголошення. Учитель викликає одну пару й оцінює її роботу.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework            

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 2 (с. 140), прочитати текст.

2) РЗ, впр. 3 (с. 101), відповісти на запитання.

Summarizing         

2. Підведення підсумків уроку.

Т: There are many tests to learn whether the person is an optimist or a pessimist. Let us try to find out.

РЗ, впр. 2 (c. 100).

Учні працюють у робочих зошитах, поділяють речення на дві групи і доходять висновку, ким вони є — оптимістами чи песимістами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити