АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS

 

УРОК 106 (1—2)

Підтема: Традиції Великодня.

Мета:  Активізувати в мовленні учнів новий лексичний матеріал.

Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Учити обмінюватися інформацією про звичаї та традиції України.

Навчати розповідати про важливі події в житті народу.

Виховувати культуру мовлення.

Виховувати повагу до культурних і духовних цінностей свого народу.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls! Today we are talking about Easter and other traditions and holidays in Ukraine. Easter is a spring holiday. Most of you like spring, don’t you? Let us learn a poem about spring.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель звертає увагу учнів на вірш, записаний на дошці. Учні заучують його, повторюючи за вчителем. Потім кілька учнів декламують його напам’ять.

IT’S LOVELY, LOVELY SPRING

It’s lovely, lovely spring.

And birds begin to sing.

The sun is very high.

It’s smiling in the sky.

It’s lovely, lovely spring.

And all the children sing.

They sing a merry song.

They sing «Ding-dong, ding-dong».

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice                      

1. Активізація ЛO за темою «Україна».

РЗ, впр. 1 (с. 103).

Учні записують слова зі звуком [а] у робочий зошит.

Check on Homework                     

2. Перевірка домашнього завдання.

Учні за бажанням читають твори про свою улюблену вулицю в рідному місті. Клас

слухає відповіді, ставить уточнюючі запитання, визначає найкращий твір.

Reading                                      

3. Подання тексту для читання. РЗ, впр. 2 (с. 103).

1) Учні самостійно читають текст і виконують завдання 1,2. Правильність виконання визначається шляхом перевірки роботи сусіда по парті. Учитель називає правильні відповіді.

2) Читання тексту вголос у режимі Р1  Р2  Р3.

Speaking                                                    

4. Тренування учнів в усних висловлюваннях за темою уроку.

Впр. 5 (с. 146) — робота в парах.

Учні читають зразок, потім вибирають тему для обговорення: «Ukrainian Holidays», «Christmas Traditions», «Ukrainian Food», «Favourite Games of Ukrainian Children». Протягом 5—6 хвилин учні готують повідомлення. Учитель слухає по одній парі за кожною темою.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 104), написати твір про традиції Великодня    в Україні.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Today we have spoken about some Ukrainian traditions and holidays. Traditions are dear to every country. And we know a country by its traditions, its customs and songs. I want to finish our lesson by a little poem by M. Tsypkina.

I can sing all day long

A Ukrainian song.

Mother’s favourite song,

Granny’s favourite song.

Mother’s favourite song,

Granny’s favourite song.

I can sing all day long

A Ukrainian song.

Учні уважно слухають вірш у виконанні вчителя та перекладають.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити