АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS

 

УРОК 108 (4—5)

Підтема: Наша країна — Україна.

Мета:  Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Розширювати словниковий запас учнів.

Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати навички читання тематичного тексту.

Виховувати культуру мовлення.

Виховувати гідних громадян демократичного суспільства.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, мапа України.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: The topic of our lesson today is «Our Country — Ukraine». We’ll read and discuss a text on the topic.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

T: Have you answered Song Lin’s letters? I’m going to collect them and send them to her in China. But first I’ll check them so that Song Lin could understand what you wrote about.

Учитель збирає зошити учнів на перевірку.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записано вірш.

MY NATIVE LAND

My native land,

The land of wonders,

Of autumn rains

And summer thunders.

The greenest hills

And magic lakes,

The tender breeze,

Romantic dales.

Amazing land —

My dear Ukraine.

Учні спочатку хором читають вірш за вчителем, потім кілька з них виразно читають його самостійно.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Practising Vocabulary                         

1. Уведення нових ЛО, їх активізація в   мовленні учнів.

1) New Vocabulary (с. 149).

Учитель вводить ЛО national, talented з опорою на рідну мову. Учні здогадуються про значення слова hardworking (працелюбний). ЛО independent, independence вводяться за допомогою синонімів free, sovereign.

2) РЗ, впр. 1 (с. 105).

Учні записують слова за темою «Україна» в алфавітному порядку, потім ланцюжком читають і перекладають їх.

Reading                

2. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 148).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Т: You are going to read the text «Meet Ukrainian «English Bridge»!» on page 148. I’d like you to look at the map of Ukraine and listen to my story.

Учитель звертає увагу учнів на мапу України й розповідає про країну. Пояснює, як читати числівник 603,7 thousand square kilometres.

2) Reading. Етап читання.

Впр. 1 (с. 148).

Учні працюють у групах, по черзі читають і перекладають текст.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

Впр. 2 (с. 149).

Учні кожної групи читають закінчення речень. Таким чином визначають, яка група працювала краще.

Speaking    

3. Тренування учнів в усному мовленні.

РЗ, впр. 2 (с. 105).

Робота в парах. Учні розбирають запитання і відповідають на них. Потім, використовуючи запитання як план, складають короткі повідомлення.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) «New Vocabulary» (с. 149), словникова робота.

2) РЗ, впр. 3 (с. 106), заповнити таблицю.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Today you’ve learned some general facts about our country. At home try to make the Fact File «Ukraine». You’ll also learn your New Vocabulary, which I hope you remember. What is the English for «звичай» («національний», «територія») etc.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити