АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 10 (5)

Підтема: У таборі відпочинку.

Мета:  Ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом теми.

Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення.

Удосконалювати техніку читання.

Навчати учнів під час роботи з текстом знаходити певну інформацію.

Розвивати вміння самостійно працювати з текстом.

Виховувати в учнях почуття взаємодопомоги.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim 1. Привітання     і повідомлення теми та мети уроку.

Вивчення вітального римування, що записане на дошці.

Т: Good morning, dear pupils.

Ps: Good morning to you.

T: I’m glad to see you. How are you?

Ps: We have got spirit. Yes, we do.

     We have got spirit and what about you?

T: I’ve got spirit too. So let’s start our work.

Учитель звертає увагу учнів на речення We have got spirit — «Ми в гарному настрої».

Т: Dear pupils! Today we’ll go to Kid’s Camp to learn what children do there.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 4 (с. 10).

Учні за викликом учителя читають свої  твори.

Reading                                          

2. Подання тексту для читання. Впр.   1 (с. 18).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Т: Do you remember Mr Blake and Greenwoods Kid’s Camp, children? We read about them two years ago. Today we are going to read and discuss the text about another Kid’s Camp. You will work in groups. But first let us do one exercise.

РЗ, впр. 1 (c. 10).

Учні усно виконують вправу. Вони співвідносять дії людей з обставинами місця. Учитель перевіряє правильність виконання вправи. Key: 1с; 2d; 3а; 4b.

2) Reading. Читання тексту.

а) Робота учнів у групах.

Учитель поділяє учнів на три-чотири групи й у кожній з них призначає лідера (leader) — учня, який добре навчається, він повинен допомагати членам своєї групи, якщо у них виникають труднощі під час читання. Учитель повинен націлити учнів на те, що у групі всі приязні (friendly) і готові допомогти (helpful). Час для читання — 5—7 хв.

б) Читання тексту.

Учні працюють у групах, читають текст по черзі. Учитель у разі необхідності надає допомогу.

в) Post-Reading Activity. Перевірка розуміння змісту тексту.

Впр. 2—4 (с. 19).

Учні в групах усно виконують завдання, потім лідери кожної з них читають виконані вправи. Учитель обирає кращу групу за результатами перевірки.

Speaking

3. Тренування учнів в усному мовленні.

1) Впр. 5 (с. 19).

Два-три учні за бажанням виступають з усними повідомленнями: розповідають про відпочинок у дитячому таборі.

2) РЗ, впр. 2 (с. 10).

Учні самостійно виконують вправу (заповнюють анкету), потім у парах читають свої анкети один одному.

3) РЗ, впр. 3 (с. 11).

Учні ставлять запитання до тексту, потім ланцюжком відповідають на них.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 1 (с. 18), прочитати текст і написати про своє вигадане перебування в Kid’s Camp.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next lesson is to study the text «Kid’s Camp: A Summer of Fun» and imagine that you were there last summer. Write what you did there. Use the Past Simple.

Учитель читає учням розповідь про свій відпочинок у таборі, щоб вони могли використати її під час виконання домашнього завдання як зразок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити