АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS

 

УРОК 111 (7—8)

Підтема: Київ — столиця України.

Мета:  Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Проконтролювати знання учнями вивчених граматичних структур.

Тренувати учнів в аудіюванні тексту за темою.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Розвивати фонетичний слух, пам'ять, увагу.

Виховувати в учнів почуття патріотизму.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Our topic today is «Kyiv — the capital of Ukraine». Have you been to Kyiv? When did you go there? Did you like it? Do you want to know more about our capital? We’ll listen to a text about Kyiv and speak about this wonderful city.

Check on Homework                                 

2. Перевірка домашнього завдання. РЗ, впр. 3 (с. 108).

Т: Let me have a look at your homework? Have you found all the buildings of the town? I’m going to collect your Workbooks today. Then I’ll check how you did your homework.

Для перевірки домашнього завдання вчитель збирає робочі зошити наприкінці уроку.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Проведення вікторини «What Do You Know About Ukraine?»

T: Take part in our Quiz and become a winner.

What is the name of our country?

What is the territory of Ukraine?

How many people live in Ukraine?

What is the emblem of our state?

What colours has our national flag got?

What is the capital of Ukraine?

What is the main national holiday of our country?

What is the official language of Ukraine?

Учитель визначає переможця — учня, який дав найбільше правильних розгорнутих відповідей.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar Revision

1. Повторення граматичного матеріалу.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 108).

Самостійна робота. Учні виконують завдання письмово у робочих зошитах, які учитель збирає на перевірку в кінці уроку.

Vocabulary Practice      

2. Активізація лексики, введення нових ЛО.

1) Т: Let us check how you know your vocabulary on the topic. Please, complete my sentences.

Ukrainian people are... (hard-working, talented)

Ukraine has got a long ... (history)

The Trident is our national... (emblem)

On the 24th of August we celebrate... (Independence Day)

Kyiv is ... (the capital)

There are 25 ... (regions)

Our country has got rich traditions and ... (customs)

Учні хором закінчують речення.

2) Т: Now let us study the «New Vocabulary» on page 152.

ЛО Motherland, hero вводяться за допомогою мовної здогадки. Учитель демонструє малюнок каштана на с. 152 та вимовляє слово chestnut. ЛО founder, main пояснюються у таких реченнях: Khreshchatic is the main street in Kyiv. Danylo of Halych is the founder of Lviv. Yuri Dolgorukiy is the founder of Moscow. Many towns take the names after their founders.

Listening Comprehension

3. Подання тексту для аудіювання. Впр. 1 (с. 152).

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Бесіда з учнями.

Т: You are going to listen to the text about Kyiv. Open your books on page 152 and look at the sights of our capital and its emblem — St Michael. Let us read the questions. Do you understand them? You are to answer these questions and speak about Kyiv after we’ve listened to the text.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учні слухають текст в аудіо-запису або з голосу вчителя.

The capital of Ukraine is Kyiv, a beautiful and ancient city. More than three million people live here. Kyiv stands on the Dnipro, the biggest Ukrainian river. There are several bridges over it.

Khreshchatic is the main street of the capital. People like to walk along the street. Maidan Nezalezhnosti (it means Independence Square) is in the centre of the city. It is a very beautiful place with a lot of people walking around.

There are many places of interest in Kyiv: St Sophia Cathedral, Kyiv Pechersk Lavra, monuments to Prince Volodymyr and to Hetman Bohdan Khmelnitski, the Golden Gate and many others.

The symbol of the city is the chestnut leaf.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння змісту прослуханого тексту.

Впр. 1 (с. 152).

Учні відповідають на запитання в режимі Р  Class. Потім за бажанням складають невеличкі повідомлення про Київ (з опорою на запитання вправи).

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 2 (с. 152), прочитати текст.

2) Виконати словникову роботу — «New Vocabulary» (с. 152).

3) Написати твір про своє рідне місто.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Kyiv is beautiful and we are proud of our capital. But there are lots of places in Ukraine that are famous for their history and beauty. You’ll read a text about cities of Ukraine. You’ll also write about your native place.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити