АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS

 

УРОК 114 КОНТРОЛЬНИЙ

Підтема: Контроль знань і вмінь учнів за темою «Ми українці».

Мета:  Перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції учнів за темою.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, тест 8.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: We are finishing the topic «We Are Ukrainians» and you are to write a test today. But before that we’ll speak about Kozaks.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

РЗ, впр. 1 (с. 111).

Учні в парах реконструюють запитання і ланцюжком читають їх.

Check on Homework                                                                     

3. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 1 (с. 154).

Т: I’d like to listen to your stories about Zaporizhian Kozaks. You may use questions of ex. 1 as a plan, you can use ex. 2 on page 156 or you can present the story you prepared at home.

Учитель слухає відповіді двох-трьох учнів, контролює правильність логічної та граматичної будови речень і виправляє помилки у разі їх наявності.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Instructions

1. Інструкції щодо виконання контрольної роботи та її оцінювання за 12-бальною шкалою.

Т: The test consists of four tasks. You get three points for each task if you do it correctly.

Test 

2. Виконання контрольної роботи (тест   8).

Учні самостійно виконують контрольну роботу в зошитах для тематичного оцінювання.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Домашнє читання «The Brave Hunter» (с. 165).

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: I hope you have done the test well.

 

TEST 8

Variant I

1. Read the words and write the phonetic symbols of the letters in bold type.

1) culture [t∫ə]

2) through ____

3) custom_____

4) city _____   

5) emblem _____

6) talented ____

7) ancient     ____

8) symbol _____

9) people _____

 

2. Fill in the blanks with the correct words from the box.

national

freedom                

independent          

well-known

region  

state    

territory

 

1) What national holidays do you know?

2) The fighting for______ was long and difficult.

3) How large is Ukraine's_________________ ?

4) We live in____________________ Ukraine.

5) What___________________ do you live in?

6) Lviv is_________________ as an ancient city.

7) Ukraine is a _______ situated in the centre of Europe.

 

3. Answer the questions using all/most/some/none + of it/of them. Give full answers.

1) How much milk do you want? (none) I want none of it._____________________

2) Are your friends going to the party? (most)          ______________________________.

3) Were the tasks in the test difficult? (some) _______________________________

    ___________________________________________

    ___________________________________________.

4) Will the shops be open tomorrow? (some) _______________________________

    ___________________________________________

    ___________________________________________.

5) Did you understand the text? (most) ____________________________________

    ___________________________________________.

6) How many people were wearing hats? (all) _______________________________

    ___________________________________________.

7) How many people are from Ukraine? (most) ______________________________

    ___________________________________________

    ___________________________________________.

 

4. Describe the city (town, village) in Ukraine you like to visit or your native place.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

Total: [  ]  [12]


Variant II

1. Read the words and write the phonetic symbols of the letters in bold type.

1) power [au]

2) city _____

3) region _____ 

4) proud _____

5) know ______

6) nation _____   

7) chestnut ______       

8) fought _____

9) country _____

 

2. Fill in the blanks with the correct words from the box.

country                

city                      

hard-working        

nationalities

freedom               

history                 

Independence

 

1) The fighting for freedom was successful.

2) Ukraine has a long___________________ which began in Kyiv Rus.

3) What is the most beautiful_____________ in Ukraine?

4) More than 100________________ live in Ukraine today.

5) On the 24th of August we celebrate_______________ Day.

6) Most of them are________________________ pupils.

7) Ukraine is a sovereign_________________________ .

 

3. Answer the questions using all/most/some/none + of it/of them. Give full answers.

1) How much milk do you want? (none) I want none of it.____________________ 

2) Did you understand the story? (most)                          ____________________

    _________________________________________________________________

3) What hotel rooms have balconies? (all) _________________________________

    _________________________________________________________________

4) How many of those people were standing? (some) ________________________

    _________________________________________________________________

5) How many of those people do you know? (none) _________________________

    _________________________________________________________________

6) How much tea is there in the pot? (some) ______________________________

    _________________________________________________________________

7) Have you got new textbooks? (most) __________________________________

    _________________________________________________________________

 

4. Describe your native city (town, village).

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

Total: [  ]  [12]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити