АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS

 

УРОК 115

Підтема: Підводимо підсумки.

Мета:  Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми.

Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Підвести підсумки роботи в п'ятому класі.

Спрямувати учнів на успішне виконання семестрових робіт за видами мовленнєвої діяльності.

Виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to sum up what we have learned in the 5th form.

Analyzing the Test

2. Аналіз контрольної роботи.

Учитель оголошує оцінки и аналізує виконання тестової роботи, типові помилки, які зробили учні.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записана молитва. Він читає її, учні хором повторюють.

PRAYER FOR UKRAINE

Heavenly Father, Almighty,

Save our Nation, Ukraine;

Freedom and Sunrays of Wisdom

Send with thy loving grace.

Light us with science and knowledge

So that enlightened we live!

Help us to love our country

With pure and devoted hearts.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Quiz 

1. Вікторина «Чи знаєш ти Україну?».

Впр. 1 (с. 156).

Учні працюють у групах по четверо-п’ятеро: готуються відповідати на запитання. Учитель за власним вибором ставить їх групам — кожна відповідає на три-чотири запитання. Учитель оцінює повноту і правильність відповідей і визначає переможців вікторини.

Check on Home Reading

2. Перевірка розуміння змісту тексту для домашнього читання.

T: Have we read all the stories from our Reader’s Bag? Will you tell  me the names of the stories? Which one did you like best? Why? Now let us read the last story of our home reading. It was your homework.

Учні читають текст «The Brave Hunter» (c. 165) за ролями.

Grammar Practice

3. Узагальнення граматичного матеріалу.

1) Бесіда з класом.

Т: То revise the grammar we have learned this year please answer my questions.

Do you have to work much at the end of school year?

Will you be able to show good results in your yearly tests?

What were you doing at the last English lesson?

Are you going to have a good time during your summer holidays?

Can you take care of yourselves?

How many of your classmates would like to travel this summer?

Those were the grammar structures we have studied. And, of course, we practiced tenses. Let us do one exercise to revise the Past Simple.

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

2) РЗ, впр. 2 (с. 111).

Учні читають текст про Богдана Хмельницького, вставляючи дієслова у Past Simple і доповнюючи речення.

Revision                                 

4. Узагальнення вивчених тем.

Т: I want you to remind me what topics we’ve discussed this year?

Were they interesting for you?

Which of them was the most interesting? Why?

We spoke about school and holidays, everyday activities and hobbies, health and body care. What topics would you like to discuss next year?

I’m sure we’ll discuss them. Now I’d like you to open your Workbooks and  do the last exercises.

РЗ, впр. 3 (c. 111), 4 (c. 112).

Учні виконують вправи, в яких йдеться про відомих українців. Учитель збирає робочі зошити на перевірку.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Підготуватися до семестрових контрольних робіт за видами мовленнєвої діяльності.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: I wish you luck at your yearly tests in English and in other subjects.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити