АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 11

Підтема: Осінь. Урок позакласного читання.

Мета:  Активізувати в мовленні учнів лексичний матеріал тем «Осінь», «Пори року і погода».

Повторити і відпрацювати граматичний матеріал: вживання Present Simple, Present Continuous.

Формувати навички аудіювання.

Удосконалювати техніку читання.

Організувати позакласне читання.

Практикувати учнів у письмі.

Виховувати інтерес до самостійного читання іноземною мовою, любов до літератури.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для читання «Some Good Advice» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim 1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear pupils. Today we are going to have a special lesson — a lesson of Home Reading. By the end of the lesson you will learn how to organize this kind of work properly. You will also get some good advice of using books. But first let us talk about seasons and today’s weather.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Мовленнєва зарядка за темою «Осінь».

Учитель розповідає веселу історію, потім для перевірки розуміння її змісту ставить учням запитання, на які ті відповідають у режимі Т -> Class.

Т: First, listen to a joke.

«What is the weather like today?» asks the teacher.

«There are so many clouds in the sky that I cannot see», answers the pupil.

Do you like this story? What is it about? Now, can you answer my questions? What season is it now? What month is it? Is it warm or cold today? Do you like today’s weather? Why? Or why not?

2) Актуалізація лексики за темою «Осінь».

а) РЗ, впр. 1 (с. 11).

Учні працюють у робочих зошитах, доповнюючи рядки вірша.

б) РЗ, впр. 2 (с. 11).

Учні позначають літерами «Т» або «F» правильні і неправильні твердження.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Твір «Му Holidays at the Kid’s Camp».

Учитель викликає двох-трьох учнів, які читають написаний вдома твір про відпочинок у дитячому таборі. Решта класу оцінює відповіді товаришів.

Grammar Practice            

2. Тренування учнів у вживанні Preset Simple, Present Continuous.

1) РЗ, впр. 3 (с. 12).

Учні письмово доповнюють речення, вибираючи потрібну форму дієслова.

2) РЗ, впр. 4 (с. 12).

Учні класифікують речення.

Учитель збирає робочі зошити на перевірку.

Listening Comprehension       

3. Аудіювання.

Прослуховування вірша.

Т: I want you to listen to a poem.

BETTER THAN TOYS

Why doesn’t Bobby come and play?

He sits upon his chair all day.

At games and toys he doesn’t look,

He turns the pages of a book.

For cars and balls he doesn’t care.

And quite forgets his teddy-bear.

And when we cry, «Oh, come and play!»

He only answers, «Go away».

T: Now, answer my question. What is Bobby’s hobby? You are right. It’s reading books.

2) Бесіда у режимі T  Р1  Р2...

Т: Do you like reading? What do you like to read about? Do you often read in English?

Home Reading

4. Позакласне читання.

1) Пояснення вчителя.

Т: Today we begin our Home Reading with a wonderful story. It is about a little girl, Dorothy, who travelled to the Land of Oz. But first I’m going to give you some good advice as to reading books in English.

2) Виконання завдання на картках.

Учні ланцюжком читають і перекладають поради любителям читання.

НО:

Read some useful advice and translate it.

SOME GOOD ADVICE

Read every day.

Use the dictionary if you need.

Write down the new words into your vocabulary.

Divide the text into logical parts.

Make a plan of your Home Reading task and be ready to retell it.

Do not read when you are eating or watching TV.

Do not read in bed. It’s bad for your eyes.

Do not make marks or dog’s ears in your book.

Love books. Books are our friends.

3) Подання тексту для домашнього читання «The Wizard of Oz» (c. 158).

а) Учитель відпрацьовує з учнями вимову слів, що подані в примітках, читає й перекладає їх, учні хором повторюють за ним.

б) Учні самостійно читають перший абзац тексту.

в) Учні по черзі відповідають на запитання учителя. Це дає можливість оцінити, як вони зрозуміли зміст тексту.

Т: Where did Dorothy live? Where did a strong wind carry her? Was she afraid? Etc.

г) Учитель пропонує усно кілька тверджень. Учні виправляють неправильні речення. Наприклад:

The girl’s name was Alice.

She played with her cat Puss.

Dorothy was happy in the unknown land. Etc.

ґ) Учитель читає частину тексту, при цьому робить змістові наголоси та паузи. Після цього він пропонує учням прочитати частину тексту за ролями і призначає акторів на ролі Дороті, Опудала, Лева, автора.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Дочитати текст «The Wizard of Oz», підготувати невеличке усне повідомлення за його змістом.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Читання римування «Autumn Leaves».

Т: So your homework for the next time is to finish reading the story. I want you to prepare a short retelling of the story too. And finishing our lesson I’d like you to learn a poem. It is not difficult. Let us train our memory.

На дошці записане римування. Клас хором читає його, потім учитель стирає текст, і учні намагаються розповісти римування самостійно.

AUTUMN LEAVES

Yellow, red and green and brown

See the little leaves come down.

Dancing, dancing in a breeze,

Falling, falling from the trees.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити