АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 14 (9—10)

Підтема: Згадуючи літо.

Мета:  Повторити й активізувати лексико-граматичний матеріал теми за допомогою рольової гри.

Систематизувати вживання різних типів речень у Past Simple.

Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення.

Практикувати учнів у письмі.

Учити працювати в парах.

Розвивати уяву та винахідливість.

Виховувати вміння співпрацювати з іншими людьми.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, граматична таблиця (Н0).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils! Today we are going to revise the Past Simple. We’ll need it to organize a role-play.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Відпрацьовування римування з використанням Past Simple.

Т: Please, listen to a chant.

Учні хором повторюють за вчителем слова римування, записаного на дошці.

It was in July

That I saw him last,

Don’t forget your Simple Past.

Учні разом читають римування.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar Practice

1. Систематизація граматичного матеріалу: вживання Past Simple Tense.

1) Робота з граматичним довідником підручника (с. 171) і граматичною таблицею Past Simple.

Учні отримують картки з граматичною таблицею і вивчають її. Учитель у разі потреби надає учням допомогу.

HO:

Look at the table and learn the formation of the Past Simple.


+

I/He/She/It

We/You/They

V2 (danced, sang, was/were in school)


-

I/He/She/It

We/You/They

did not V (dance, sing) wasn’t/weren’t in school

yesterday.

?

Did

I/he/she/it/

V1 (dance/sing) in school


Was/Were

we/you/they 

2) Тренування учнів у виконанні граматичних вправ.

а) Впр. 1 (с. 24).

Учні відпрацьовують побудову питальних речень у минулому часі, звертаючи особливу увагу на наявність або відсутність допоміжного дієслова did, потім у парах відтворюють діалог.

б) Впр. 2 (с. 24).

Учитель проводить змагання (по рядах): хто складе більше запитань. Учні працюють у командах, по черзі ставлячи запитання до речень вправи.

в) РЗ, впр. 2, 3 (с. 14), впр. 4 (с. 15).

Робота учнів з заперечною і питально-заперечною формами речень. Індивідуальна робота учнів у робочих зошитах з наступною перевіркою й оцінкою.

Role-play

2. Рольова гра.

Впр. 3 (с. 24).

Учитель поділяє учнів на пари та пояснює їм правила гри.

Т: You will work in pairs. Pupil A and Pupil B. A friend from England visited pupil В from Ukraine last summer. Pupil В showed him or her the place where we live. So, now the pupils who are going to play Pupil В must think of your pen friend’s name, age, the town he or she came from. Let us decide where we can take a visitor to our place. (Називаються визначні пам’ятки й місця.)

Pupil A asks questions. So, the pupils who play this role should use the prompts on page 24. Please remember how to ask questions. Now start your work.

Учитель обирає пару, яка інсценує діалог перед класом.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Прочитати байку «The Crow and the Fox» (c. 159).

2) Скласти (письмово) 5—7 запитань до байки.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: Did you like your Role-play today? Why? Or why not? Your marks for today’s lesson are... Your homework is to read the fable on page 159. Open the book on this page, please. The name of the story is «The Crow and the Fox». It is written in the Past Simple. So you will practise reading and asking questions in this tense form.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити