АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 15 (9—10)

Підтема: Згадуючи літо.

Мета:  Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми «Знову до школи».

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Удосконалювати техніку читання.

Практикувати учнів у письмі.

Підготувати учнів до самостійної роботи над проектом.

Розвивати увагу, креативне мислення.

Виховувати вміння працювати в групі.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim                             

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear pupils! We are finishing our topic «Summer Is Over». At the previous lessons we did lots of exercises, read texts, practised dialogues. I think you are ready for your new project. But first let us do some more training.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Фонетична розминка.

Учитель записує на дошці вірш і читає його, учні хором повторюють.

When the weather is wet, we must not fret.

When the weather is cold, we must not scold.

When the weather is warm, we must not storm.

But be thankful together whatever the weather.

2) Бесіда про погоду.

T: What is the weather like today? Do you like today’s weather?

Два-три учні роблять короткі повідомлення про погоду, висловлюючи свою думку.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar and Vocabulary Revision 

1. Повторення лексико-граматичного матеріалу розділу «Summer Is Over».

РЗ, впр. 1 (c. 14), впр. 5 (c. 15).

Учні письмово виконують завдання в робочих зошитах. Час виконання — сім-десять хвилин. Учитель збирає зошити на перевірку.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Kонтроль розуміння змісту байки «The Crow and the Fox».

T: What are your questions?

Учні читають свої запитання.

Можливі запитання:

Was the Fox hungry?/Who was hungry?

Where was the Crow? What did she have?

How did she get the bread?

Who was clever the Fox or the Crow?

Why do you think so?

2) Читання байки частинами, обговорення змісту в режимі Т  Class.

Т: Did you know this fable? Do you remember the similar Krylov’s fable «The Crow and the Fox»? Are there any differences (відмінності)? (Bread — cheese.) Did you like the fable? Say why.

Reading      

3. Подання тексту для читання. Впр. 4 (с. 25).

1) Читання-перегляд.

Учні самостійно переглядають текст і вибирають варіанти відповідей на запитання впр. 5 (с. 25). Key: lb; 2b.

2) Детальне читання і виконання впр. 6 (с. 25).

Учні записують номери True і False речень. Key: 1F; 2Т; ЗТ; 4F; 5F.

3) Трансформація тексту. Учитель слухає пропозиції учнів щодо зміни послідовності подання інформації, узгодження плану.

Учитель записує на дошці план.

1. The name of the camp.

2. Location.

3. Activities.

4. Welcoming possible campers.

Учні по черзі читають рекламу табору за новим планом.

Project Work      

4. Організація роботи над проектом «The Green Hills Camp». Впр. 7 (c. 25).

Учитель пропонує учням створити групи, обговорити обсяг роботи та розподілити обов’язки.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework         

1. Домашнє завдання.

Впр. 7 (с. 25), розробити рекламний плакат дитячого табору літнього відпочинку. Проект виконується в групах (три-чотири учні в кожній).

Summarizing     

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: I’ll be looking forward to seeing your posters. I think you can do your work well. Have you got any plans or ideas how to do this project? Did you like our today’s lesson? What was your favourite activity today?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити