АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 16 (1—2)

Підтема: Початок навчального року.

Мета: Ввести та відпрацювати новий лексичний матеріал.

Узагальнити правила вживання вказівних займенників.

Тренувати учнів в аудіюванні

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Продовжувати формувати орфографічні навички.

Виховувати повагу до інших людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, малюнки, що ілюструють уживання вказівних займенників (НО), виготовлені учнями постери-проекти.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are beginning a new topic — «Meet My Friends». Family and friends are the greatest treasure. We are going to discuss lots of interesting things.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Аудіювання.

Учитель читає лічилки та просить учнів підрахувати кількість їх героїв.

I am Dick,                                                                  * * *

You are Nick.                                        She is Jane,

We are Freddy, Mike and Teddy,           You are Ann.

He is Tim.                                            We are: Nora, Betty, Pat and Dora.

His friend is Jim.                                   They are: Mag and Kate,

They are: Jack, Tom, and Paul.              All together we are... (eight).

Now count them all... (ten).

2) Бесіда з класом у режимі Т  Class.

Т: How many pupils are there in your group? How many boys? How many girls? Are you friendly? Do you help each other? Let us see how you did your projects.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Групи учнів подають свої проекти, виставляючи постери на дошці. Учитель оцінює роботи учнів і готує до сприйняття активної лексики уроку.

Т: It’s lovely (great, fantastic, not bad).

Потім він пропонує учням самостійно оцінити роботу товаришів.

Т: Whose project is the best? Why? What do you like about it? What do you dislike about the projects?

Presenting Vocabulary

2. Уведення нового лексичного матеріалу.

Семантизація лексики.

Учитель вводить слова fun, usual з опорою на знайомі ЛО funny, usually. Потім пропонує учням здогадатися, що означають слова fantastic, lovely, classmate. За допомогою антоніма interesting вводиться слово dull. Учитель використовує синоніми interesting, щоб пояснити вираз It was great fun (lovely, exciting), а також синонім very bad, щоб пояснити слово awful.

Speaking and Listening Comprehension  

3. Формування навичок аудіювання й усного мовлення.

Прослуховування текстів в аудіо-запису або з голосу вчителя і відтворення діалогу.

Впр. 1 (с. 26), 2 (с. 27).

Учні після прослуховування текстів працюють у парах: ставлять один одному запитання і відповідають на них, використовуючи вправи як зразок.

2) Перевірка розуміння змісту прослуханих текстів.

Впр. 3 (с. 28).

Учні відповідають на запитання в режимі Р  Class.

3) Формування орфографічних навичок.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 16).

Використовуючи Mind-Map на с. 26, учні вписують пропущені літери в слова й розподіляють їх по категоріях. Учитель пропонує прочитати слова впр. 1 ланцюжком, потім викликає трьох учнів, щоб вони прочитали слова, віднесені до різних категорій.

Grammar Practice

4. Узагальнення граматичного матеріалу.

1) Робота з картками (НО).

HO:

Поглянь на малюнки і порівняй вказівні займенники.

 

this flower

 that present

these flowers

  those presents

 

2) Для закріплення навичок вживання займенників учитель вказує на предмети і ставить запитання: What is this (that)? What are these (those)? Учні відповідають на запитання вчителя, потім працюють у парах, ставлячи один одному подібні запитання.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Вивчити нові ЛО (с. 27), зробити словникову роботу.

2) РЗ, впр. 3 (с. 16), реконструювати речення.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: I want you to look at your projects again. Now use your Mind-Map on page 26 and answer my questions. What was it like working at your projects? Did you like it? What about your today’s lesson? Express your opinion.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити