АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 17 (1—2)

Підтема: Початок навчального року.

Мета:  Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Повторити вживання Present Continuous.

Відпрацювати граматичний матеріал: вживання особових займенників в об'єктному відмінку та займенників some, any.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати учнів у письмі.

Учити трансформувати навчальний матеріал і правильно використовувати його.

Виховувати любов до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для гри «Guessing Game» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim                            

1. Привітання і повідомлення теми та      мети уроку.

Т: Hello, boys and girls. How are you today? How’s life? Today we are going to continue discussing the beginning of the school year. We’ll revise Objective Pronouns, play a game and try to understand how to use the indefinite pronouns some and any. Let’s start.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні відповідають на запитання. Потім учитель звертає їх увагу на дошку, де записаний вірш, читає його, учні хором повторюють, потім двоє-троє читають вірш самостійно.

T: Look at the blackboard, please. Let us read a short poem.

I’m a pupil, I go to school.

I’ve got a bag, it’s always full.

My classroom is light.

The walls are green.

The ceiling is white.

The classboard is brown.

The desks are bright.

Some are on the left,

Some are in the middle,

And some on the right.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar and Vocabulary Revision 

1. Відпрацювання лексико-граматичних структур.

Активізація вживання особових займенників в об’єктному      відмінку.

а) «Brush up!» (с. 27).

Учні разом повторюють об’єктні займенники, потім самостійно усно складають і називають ланцюжком речення з ними.

б) РЗ, впр. 1 (с. 16).

Учні письмово виконують вправу, потім відтворюють діалог. Одну пару слухає весь клас, вчитель оцінює роботу.

2) Ознайомлення учнів з займенником some.

Т: Look at the desks in your classroom. They are as in the poem: some on the left, some on the right, some in the middle. What is some here?

Учні намагаються перекласти займенник some — деякі.

Т: You’ve got some things on your desks. Look, there is some chalk on the blackboard.

При цьому вчитель звертає увагу учнів, що коли some стоїть перед іменниками, які неможливо перерахувати, то його не перекладають, наприклад: some water (bread, milk).

Потім учитель просить учнів подивитися на дошку, де заздалегідь накреслена схема, й пояснює правила вживання займенників у різних формах речень.

 

Речення

Займенник

+

some

?

any

not any (no)

 

3) Учитель контролює розуміння викладеного матеріалу під час бесіди в режимі Т  Р1  Р2  Р3.

Т: Have we got any plants in the classroom? Have we got any computers? Have you got any friends?

РЗ, впр. 2 (c. 17).

Учні письмово виконують вправу. Для перевірки правильності виконання завдання учні ланцюжком читають речення, учитель уважно слухає й у разі потреби виправляє помилки.

Grammar Practice

2. Тренування учнів у вживанні структур Present Continuous.

Граматична гра «Guessing Game».

1) Етап підготовки до гри. Впр. 4 (с. 28).

Робота в парах. Учні ставлять один одному запитання і відповідають на них.

2) Етап гри.

Т: Let’s play a game. I have got cards. On them there are the things you are talking about. Two pupils go to the blackboard. The rest try to guess what they are talking about.

Один з учнів виходить до дошки, бере картку і читає завдання (про що він сьогодні розмовляв зі своїм однокласником), інші, ставлячи йому загальні запитання, повинні здогадатися, про що йдеться. Учень, який першим назвав правильну відповідь, виходить до дошки й бере іншу картку.

Р1: Are you talking about weather?

P2: No, we aren’t.

P3: Are you talking about today’s English lesson?

P2: Yes, we are.

HO:

 

Speak about today’s weather.

Speak about your summer holidays.

Speak about your favourite book.

Speak about your favourite school subject.

Speak about your favourite holiday.

Speak about your favourite day.

Speak about your favourite film.


3) Обговорення гри в режимі Т  Class.

Т: How did you like our «Guessing Game»? Was it awful, dull, bad, not so bad, as usual, great fun, exciting, fantastic?

Три-чотири учні по черзі відповідають на запитання вчителя.

4) Закріплення вивченої структури.

РЗ, впр. 3 (с. 17).

Учні записують свої речення в робочих зошитах, потім читають їх на вимогу вчителя.

Т: I know what the boys are talking about. They are talking about their classmate Ann.

Check on Homework

3. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки словникової роботи учитель проводить фронтальне опитування учнів.

Т: Spell the word...

РЗ, впр. 3 (с. 16).

Учні ланцюжком читають речення.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Написати про перший день занять у новому навчальному році, використовуючи впр. 5 (с. 28) як зразок.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to write about your first day at school this year. Let us train for it. Open your daybooks and find the date of the beginning of your schooling. What is it? Now look at the timetable. Use exercise 5, page 28 to tell each other about the day. At home do this task in writing.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити