АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 18 (3)

Підтема: Навчання у школі.

Мета:  Продовжувати тренувати учнів у вживанні особових займенників і займенників some, any.

Удосконалювати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Закріпити граматичний матеріал на письмі.

Розширювати кругозір учнів.

Виховувати любов до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для контролю розуміння тексту для аудіювання «True or False» (HO1), «Finish the sentences» (H02).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning. The topic of today’s lesson is «Learning at School». We are going to do some listening and talking about learning at school. We’ll also practise some grammar material.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Бесіда з учнями про школу в режимі Т  Class.

Т: How many lessons do you have every day? Have you got lessons on Saturday? What is your favourite working day? Why? What working day of the week do you like the least? Why? What is (are) your favourite subject(s)? Have you got much homework to do? What is your homework in English for today?

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА         УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні за бажанням читають свої твори про перший шкільний день у новому навчальному році. Клас висловлює своє ставлення до почутого фразами It was great/ good / fantastic / OK.

Grammar Practice                                 

2. Тренування учнів у вживанні вивчених граматичних структур.

1) Вживання особових займенників в об’єктному відмінку.

РЗ, впр. 1 (с. 17).

Учні самостійно читають речення вправи, потім — уголос ланцюжком.

2) Вживання займенників some, any у структурах there is (are), have (has) got.

Впр. 3 (c. 29).

Учні працюють у парах, потім для перевірки одна пара читає запитання і відповіді перед класом.

Listening Comprehension       

3. Аудіювання тексту «School in Japan».

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання тексту.

а) Впр. 2 (с. 29).

Учні доповнюють речення дієсловами в Past Simple і читають текст про зустріч з японськими школярами.

б) Бесіда з учнями в режимі Т  Class.

Т: When do children begin to go to school in Ukraine? Do they wear uniform? What are the rules in your school? (To come in time, to behave, to do homework, etc.) When do the lessons begin and finish? When do you come home? How long does it take you to do homework?

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

T: Listen to the text for the first time and decide if the sentences are true or false (HO1).

Учитель роздає класу картки для контролю розуміння тексту для аудіювання і читає його, учні уважно слухають і позначають у картках, відповідають чи ні подані твердження змістові тексту. По закінченні роботи учні ланцюжком читають свої відповіді.

SCHOOL IN JAPAN

Japanese children begin to go to school when they are 5. All pupils wear school uniform and there are a lot of school rules.

In Japan children from the age of 6 to 18 clean their school. They spend 15 minutes to half an hour a day cleaning or taking out rubbish.

Pupils in Japanese schools work very hard. This is what a 14 year old Shingo tells about his usual working day.

«I get up at 6 o’clock and catch a train to school at 7 a. m. every morning. Lessons begin at 8 and are over about 4 p. m. After school I usually play basketball. I get home at 7 p. m., and I do homework about 2 hours. I have no time for friends. I work hard because I want to go to a college».

HO1:

Mark the sentences «True» or «False».

1. Pupils in Japan clean their schools.________

2. Japanese schoolchildren do not wear uniform.______

3. They spend 2 hours cleaning school every day._____

4. Shingo goes to school by train.________

5. Shingo’s hobby is badminton._________

6. Japanese pupils have no homework._______

Key: 1T; 2F; 3F; 4T; 5F; 6F.

T: Listen to the text again and finish the sentences (HO2).

Учитель роздає картки для перевірки розуміння змісту тексту для аудіювання й удруге читає текст. Учні уважно слухають і доповнюють подані речення, по закінченні роботи ланцюжком читають їх, учитель контролює правильність виконання завдання.

HO2:

Finish the sentences.

1. Pupils in Japan start school at the age of___________________ .

2. They start cleaning school at the age of____________________ .

3. Cleaning school takes__________________________________ .

4. Shingo catches the train to school at______________________ .

5. He usually gets home at________________________________ .

6. He usually does his homework___________________________ .

Key: 1) 5; 2) 6; 3) 15—30 min; 4) 7 a. m.; 5) 7 p. m.; 6) about 2 hours.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння змісту прослуханого тексту. Учитель пропонує двом учням переказати текст з опорою на картки (НО1), (НO2).

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 2 (с. 18), відповісти на запитання хлопчика та розповісти про своє шкільне життя.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Before you get your homework let us solve a puzzle.

РЗ, впр. 2 (c. 18).

Учні намагаються відгадати, про що йдеться у посланні.

T: So, can you read what is written on the cards? (My name is Mao. I go to school number 52. We study many interesting subjects. But my favourite subject is Maths. I like to do sums very much. And what is your favourite subject?)

Your homework is to answer Mao’s question and to write about your school and school life.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити