АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)


УРОК 1 (1)

Підтема: Дозвольте відрекомендуватися.

Мета:  Повторити й активізувати лексико-граматичний матеріал.

Повторити граматичні структури: короткі форми дієслова to be; об'єктний відмінок особових займенників те, him, her, us, them.

Практикувати учнів у діалогічному та монологічному мовленні за темою.

Активізувати вміння учнів відрекомендовуватися, розповідати про себе.

Продовжувати формувати навички письма.

Ознайомити учнів із завданнями навчання в 5 класі, структурою підручника, робочого зошита.

Привернути увагу учнів до необхідності систематичної, наполегливої роботи впродовж року.

Виховувати наполегливість, любов до праці.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, граматична таблиця Personal Pronouns (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting     

1. Привітання. Поздоровлення учнів з початком навчального року.

Т: Dear pupils, I’m glad to see you. You are the pupils of the 5th form now. You are strong and healthy after your long summer holidays. I’m sure you are ready for active work. Let us start our lesson.

Introduction                                                                                 

2. Знайомство з новим підручником, структурою робочого зошита               й змістом навчання у 5 класі.

Т: You have got a new textbook. Look at the cover. What can you read on it?

Учні читають написи на обкладинці.

Т: So, Oksana Karpiuk is the author. She did great work for you. You’ve got your Workbook, too. There are lots of exercises in it to help you to learn English.

Учитель демонструє робочий зошит.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка. Учні відповідають на запитання учителя в режимі Т  Р1  Р2  Р3, etc.

Т: How many pages has the book got? How many units are there in the book? What units can you see on the «Contents» page? What is there in the «Appendix»? (Reader’s Bag, Grammar Reference, Vocabulary, Irregular Verbs).

What are we going to start our work this year with? (With Introduction)

What page is Lesson 1 on? (page 4)

Aim    

4.  Повідомлення  теми та мети уроку.

Т: Today’s topic is «Introduction». You’ll remember the ways of introduction and by the end of the lesson you’ll be able to speak about yourselves. We’ll also revise our grammar: the verb «to be» and the Personal Pronouns.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking and Reading

1. Активізація навичок діалогічного й монологічного мовлення та удосконалення техніки читання.

1) Підготовка учнів до відтворення діалогу.

РЗ, впр. 1 (с. 4).

Учні виконують завдання письмово в робочому зошиті, потім у парах відтворюють діалог. Одна пара за викликом учителя інсценує його перед класом.

2) Подання тексту для читання.

Впр. 1а (с. 4).

Учні слухають і повторюють за вчителем речення з підручника.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Впр. 1b (с. 4).

Учні називають, що зображено на ілюстраціях підручника (с. 4), й повідомляють, що вони дізналися про дітей, які зображені на фото. Потім по черзі відповідають на запитання: What is in the poster? What other things about the person can you add.

4) Закріплення відпрацьованого матеріалу.

а) Розповідь учнів про себе з опорою на впр. 1 (с. 4).

Т: Do you know the TV programme «The Smartest Child» («Найрозумніший»)? Do you like to watch it? Who do you think is the smartest pupil in your group? Why do you think so?

Учні називають, хто, на їхню думку, є найрозумнішим учнем в групі, та обґрунтовують свою відповідь.

Т: Let us ask the smartest pupils to introduce themselves and tell us about their hobbies, favorite subjects, friends etc.

б) Учні працюють у парах: розповідають про себе з опорою на ключові слова.

Grammar Revision      

2. Повторення граматичного матеріалу.

1) Повторення утворення коротких форм дієслова to be.

а) Впр. 2а, b (с. 5).

Учні про себе читають приклади повних та коротких форм дієслова to be, потім ланцюжком називають повні форми (впр. 2b).

б) РЗ, впр. 2b (с. 5).

Учні письмово виконують вправу, потім ланцюжком читають її.

2) Повторення й активізація граматичного матеріалу «The Personal Pronouns».

а) Робота з граматичною таблицею (НО).

Учитель звертає увагу учнів на виділені займенники та пропонує їх згадати. Потім вони разом з учителем повторюють ці займенники.

Т: Study the table. Pay attention to the pronouns in the Objective Case.

HO2:

PERSONAL PRONOUNS

 

 

Nominative Case

Objective Case

Singular

I see a cat.

You see a cat.

He sees a cat.

She sees a cat.

It sees a cat.

The cat sees me.

The cat sees you.

The cat sees him.

The cat sees her.

The cat sees it.

Plural

We see a cat.

You see a cat.

They see a cat.

The cat sees us.

The cat sees you.

The cat sees them.

 

б) Закріплення граматичного матеріалу.

Впр. 3 (с. 5).

Учні виконують вправу спочатку усно, потім письмово.

Writing                                  

4. Тренування учнів у письмі.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 1).

Учні письмово виконують завдання в робочих зошитах. Учитель перевіряє правильність виконання, слухаючи варіанти відповідей учнів.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                             

1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 5), підготувати проект за зразком впр. 1а (с. 4). Використати в роботі малюнки та фото членів своєї родини.

Summarizing                         

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Our first English lesson this year is over. Did you like it? You remember the Objective Pronouns, don’t you?

Учні разом називають займенники: me, you, him, her, it, us, you, them.

T: Now you can introduce yourselves, can’t you? You can also make words shorter. Please show me how you can do it. I’ll tell you long form and tell the short one. Бесіда у режимі

 Class.

Т: Cannot.

Ps: Can’t.

T: Has not, does not, she is, they are, I am.

Учні хором називають короткі форми.

Т: And remember that there is no short form «amn’t». Now look at the blackboard. Read the sentence. It reads the same way forward and backwards. Funny, isn’t it?

Учитель записує на дошці речення:

Madam, I’m Adam.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити