АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 19 (4)

Підтема: Хто ми? Які ми?

Мета:  Увести новий лексичний матеріал теми.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати вміння описувати зовнішність людей.

Удосконалювати техніку читання.

Розвивати вміння отримувати детальну інформацію під час читання.

Виховувати вміння працювати в групі.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, малюнки за темою «Зовнішність».

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Our topic today is «Who Are We?» Can you answer this question? (We are people/ pupils/children/Ukrainians. We are the people of the world. We are alike and we are different. How can it be? We are going to discuss this.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Читання римування.

Учитель звертає увагу класу на римування на дошці і декламує його, учні хором повторюють.

The Ukrainians are at home

In Kyiv and Cherkasy.

And the English are at home

In London and Newcastle.

The Italians are at home

In Venice and Rome.

People can be happy,

When they are at home.

T: What country do you live in? What other countries do you know? What nationality are you? What other nationalities do you know?

Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.

2) РЗ, впр. 1 (с. 19).

Учні співвідносять назву країни та національність людей, що там мешкають, потім по черзі називають утворені пари слів.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 2 (с. 18).

Три-чотири учні по черзі читають свої повідомлення про шкільне життя, інші уважно слухають і доповнюють відповіді однокласників. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

Presenting Vocabulary

2. Ознайомлення з новою лексикою за темою «Зовнішність».

Семантизація слів.

Учитель демонструє ілюстрації та називає слова: wavy, curly, straight hair, dark skin, light skin, пише нові ЛO special, friendship і пропонує учням здогадатися, що вони означають. Потім записує антонімічні пари: fat — slim, to be different — to be alike і просить перекласти слова. Учитель перекладає нові ЛO human, a way of life, to look (like).

Reading      

3. Робота над текстом «Who Are We?». Впр. 1 (c. 30).

1) Робота в групах.

Учитель поділяє клас на групи по три-чотири чоловіка. Один з учнів (той, хто добре вчиться) читає текст, інші слухають, звертаються до нього із запитаннями, якщо виникають труднощі з розумінням змісту тексту. Учитель контролює роботу груп, надаючи допомогу в разі потреби.

2) Перевірка розуміння змісту прочитаного.

Впр. 2 (с. 30).

Учні самостійно читають вправу, потім ланцюжком відповідають на запитання.

Speaking    

4. Тренування учнів у мовленні. Опис зовнішності людини.

1) Впр. 3 (с. 31).

Три учні, яких називає вчитель, по черзі читають речення вправи та співвідносять описи дітей з їх фотографіями.

Key: 1a; 2с; 3b.

2) Впр. 4 (с. 31).

Учні працюють у парах. По закінченні роботи дві-три пари інсценують діалоги перед класом.

3) Створення мовленнєвої ситуації та її опрацювання.

а) РЗ, впр. 2 (с. 19).

Учні виконуютьвправу письмово: доповнюють діалог. Потім учитель пропонує одній парі прочитати діалог за ролями.

б) РЗ, впр. З (с. 20).

Учні виконують вправу письмово у робочих зошитах. Для перевірки учитель просить одного учня прочитати прикмети дівчинки. Решта класу стежить за правильністю виконання завдання.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Словникова робота (с. 31).

2) РЗ, впр. 4 (с. 20), написати прикмети однокласника, що загубився під час екскурсії, використовуючи ЛО впр. 1 (с. 30).

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next lesson is to do vocabulary work, to read the text of ex. 1 (p. 30) again, and describe one of your classmates. Let us finish our lesson by paying complements. I want to pay you some complements. I like the way you look today, Tania. You look great, Liza. Now, please, pay complements to me and to your classmates. Don’t forget to pay complements to the people you like.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити