АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 20 (5)

Підтема: Дім, рідний дім.

Мета:  Повторити правила утворення множини іменників.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Учити будувати логічні висловлювання за темою уроку, спираючись на текст, схему, план, опорні слова.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати учнів у читанні тексту за темою уроку.

Розширювати пізнавальні інтереси учнів.

Виховувати повагу до рідних та близьких.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning. Do you know the saying «Home, sweet home»? We say it about the place we live in, about the people we live with, our family. At our lesson today we are going to speak about these things.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Прослуховування римування.

Учитель декламує римування, записане на дошці.

Т: Listen to a rhyme and answer my questions.

The streets go up, the streets go down

And in and out about the town,

And in the streets the buses run

Two by two or one by one.

2) Бесіда з учнями.

Учні уважно слухають римування і по черзі відповідають на запитання вчителя.

Т: Where do you live? Is it a village, a town or a city? What street do you live in? Describe your street. Do you live in a house or in a flat? Is it comfortable? Who do you live with? Do you love your home? Why?

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання і виконання вправи на закріплення лексики за темою «Зовнішність».

1) РЗ, впр. 4 (с. 20).

Учні по черзі читають прикмети однокласників. Учитель пропонує тим, хто слухає розповідь, ставити уточнюючі запитання з використанням вивченої лексики, наприклад:

Has she/he got straight or curly hair?

Has he/she got dark or light skin?

Is he/she tall or short?

Has he/she got any special features?

2) РЗ, впр. 1 (c. 21).

Учні письмово виконують завдання у робочих зошитах, учитель вибірково перевіряє дві-три роботи.

Reading         

2. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 32).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

a) Активізація в мовленні учнів ЛО за темою «Родина».

РЗ, впр. 2 (с. 21).

Учитель пропонує учням доповнити речення, спираючись на схему.

б) Повторення правил утворення множини іменників (граматичний довідник). Учні читають правила, подані у підручнику (§ 2, с. 166).

в) Читання приміток.

Учитель пропонує учням прочитати примітки до тексту (с. 32).

2) Reading. Етап читання.

Учні ланцюжком читають текст (по одному абзацу).

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Впр. 2 (с. 33).

Учні самостійно читають подані твердження й визначають, відповідають чи ні вони змістові тексту. Учитель викликає одного з учнів до дошки записати ключі й контролює правильність виконання завдання. Решта класу звіряє свої відповіді з написаним на дошці.

Key: а) Т; b) F; с) Т; d) F; е) F; f) Т; g) F.

По закінченні роботи учні самостійно виправляють неправильні твердження й ланцюжком називають виправлені речення:

b) Her city is not far from Los Angeles.

d) Amelia hasn’t got curly hair. She’s got straight hair.

e) There are three but not two children in the family.

g) Her mice do not eat leaves and vegetables. They eat seeds and corn.

Speaking                                          

4. Тренування учнів в усному мовленні.

1) Підготовка учнів до виконання домашнього завдання: учитель допомагає учням скласти усний опис рідного міста.

Т: Children, what does Amelia ask you to write about? Yes, about your family and your city. Not all people live in cities. Some of them live in villages and small towns like Kaniv. Let us speak about this town and then you will tell me a few words about the place you live in.

2) Впр. 3 (c. 33).

Учні за бажанням розповідають про Канів за планом.

3) Розповідь про рідне місто (село).

Відповідають один-два учні.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                                        

1. Домашнє завдання.

Впр. 1 (с. 32), написати відповідь на лист Амелії.

Summarizing                                    

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to write a letter to Amelia. Look at exercise 4 (p. 33) to learn how to begin and finish the letter. Don’t forget to write about your pets if you have any. And, please, remember such plural nouns like mice, women, men, sheep.

Finishing our lesson I want you to solve a riddle.

If one goose has one tooth, how many teeth have ten geese? Yes, 10, but you understand that it is a joke to remember the plurals.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити