АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 21 (6—7)

Підтема: Друзі за листуванням.

Мета:  Продовжувати розвивати вміння діалогічного та монологічного мовлення.

Формувати в учнів навички аудіювання тексту за темою.

Тренувати у правильній вимові звуків.

Готувати учнів до практичного застосування вивченого матеріалу.

Виховувати повагу до однокласників.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning. Today we are going to listen to a story of a boy who wants to have e-mail friends.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Бесіда з учнями.

Т: Have you got any friends? Who are they? Have you got pen friends? Do they live in our country or in other countries? Do you write letters to them or do you phone them? Maybe you send e-mails to your friends. As far as I know you’ve got a pen friend already. Her name is Amelia and you wrote her your letters. What are your letters about? Right, about your families and the place you live in, please, let me see them. Who wants to read the letter?

На кожне запитання вчителя відповідають два-три учні.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель перевіряє наявність домашнього завдання і просить двох-трьох учнів прочитати свою відповідь на лист друга за листуванням.

Listening Comprehension       

2. Подання тексту для аудіювання.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Now we are going to listen to a text. Open you books on page 34. Look at the picture and answer my questions. Whom can you see in the picture? Are they at school or at home? Why do you think so? What are the boys doing? They are writing a letter. After listening to their letter you’ll answer the questions. Look at the questions of exercise 1 now and prepare to listening comprehension.

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учні прослуховують текст в аудіозапису або з голосу вчителя.

Hello,

I’m Andrew. I’ve got a friend, his name is Pete. He’s 10 years old. We live in Lviv. It’s a city in Ukraine. We look much alike, we are tall and slim. We’ve got wavy brown hair and grey eyes. Pete is very kind and friendly. He loves animals. Pete has got a dog called Mozart. It’s fantastic, it can sing. This year I’ve got a new computer. Pete and

I would like to have e-mail friends. We are waiting for you and your e-mail letters.

Bye.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту, підготовка до виконання домашнього завдання.

а) Впр. 1 (с. 34).

Учні працюють у парах: по черзі читають запитання і відповідають на них.

б) Розповіді учнів про друзів за листуванням.

Т: What would you write to an e-mail friend about your best friend?

Учитель слухає повідомлення декількох учнів. Опорні слова записані на дошці: name, age, place where he/she lives, looks like, family, pets, character.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 2 (с. 34), прочитати текст.

2) РЗ, впр. З (с. 23), скласти e-mail другу за листуванням.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next lesson is to write an e-mail letter about your best friend and to read the article about primary schools in England. Next time we are going to talk about schools. Let us finish our lesson with a song.

Bпp. 4 (c. 35).

Учні прослуховують пісню «А Friend Is the Best Thing to Have» в аудіо-запису або у виконанні вчителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити