АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ

UNIT 2. MEET MY FRIENDS

 

УРОК 22 (6—7)

Підтема: Школа в Англії та Україні.

Мета:  Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми.

Розвивати вміння монологічного мовлення.

Продовжувати формувати в учнів комунікативні навички.

Учити висловлювати свою думку.

Удосконалювати техніку читання.

Проконтролювати розуміння змісту самостійно прочитаного тексту за темою уроку.

Виховувати інтерес до життя однолітків в інших країнах.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для мовлення (НО).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: We are talking about schools today. We are going to discuss why some children like school and some dislike it. But to start the lesson let us sing a song about friendship.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 4 (с. 35).

Фонетичне відпрацювання пісні «А Friend Is the Best Thing to Have». Для тренування учнів у вимові звуків учитель вимовляє їх, учні хором повторюють.

Т: Listen and repeat after me: thing, great, as, lucky, best, know, there, always, care.

Потім учні прослуховують пісню в аудіозапису або у виконанні вчителя і хором співають її.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Т: Let us have a contest on who could write about his or her friend best.

Учні за бажанням читають свої листи, учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень. Потім клас визначає, чий твір був найкращим.

T: Whose letter did you like best? Express your opinion about it. I think ... letter was fantastic, exiting etc.

Reading          

2. Перевірка розуміння змісту  тексту для читання. Впр. 2 (с. 34).

1) Читання і переклад тексту.

Т: Let us answer the question about a primary school in England. Read the question. Then read the text and find the answer to this question.

Учні читають і перекладають текст по абзацах, потім один з них відповідає на поставлене запитання.

2) Обговорення тексту.

Учитель розповідає про англійську школу і пропонує учням порівняти її з українською.

Т: English schools have names. What about Ukrainian schools? (They have numbers). Children begin to go to school at the age of 5 in England. In Ukraine... (they begin to go to school when they are 6).

The school year never begins on Monday in England. The school year in Ukraine begins... (on the 1st of September). Classes usually begin at 9 in England. In Ukraine... At 11 and at half past 12 English schoolchildren have their meals. Ukrainian pupils eat their lunch at...

English pupils usually have pets in class. And our pupils... English pupils often play outdoors during breaks. What about Ukrainian pupils?

Grammar and Vocabulary Practice

3. Відпрацювання лексико-граматичного матеріалу.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 22), 1, 2 (с. 23).

Учні виконують вправи письмово, правильність роботи контролюється шляхом взаємоперевірки.

Speaking           

4. Обговорення проблемної ситуації.

Учні отримують картки і з опорою на них усно складають розповідь про те, що їм подобається і що не подобається у школі.

Т: Why do some pupils like school and others dislike it? Your ideas. Now look at your handouts.

HO:

Make up sentences using the table.
I like to learn new things.

I like school

 

I meet my friends and teachers.

I am good at....

 

because

it’s exciting.

 

lessons start too early.

I dislike school

 

some subjects are very difficult.

there is too much homework.

it’s dull.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 4 (с. 35), вивчити пісню.

2) Впр. 3 (с. 35), за бажанням зробити «браслет дружби».

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to learn the song «А Friend Is the Best Thing to Have». I think some of you have already learnt it. Those who want, can make a «friendship bracelet». Let us read the instructions on page 35.

Учитель читає, учні перекладають інструкції.

Т: Today we discussed school. Listen to a very short rhyme: our school is cool. Is that right?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити