АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 26 (1—2)

Підтема: Є ідея.

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал.

Увести нові ЛО.

Відпрацювати граматичний матеріал: вживання структури It's tike....

Розширювати базовий словниковий запас учнів.

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Виховувати вміння працювати в групі, допомагати людям і підтримувати один одного.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim 

1. Привітання    і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning! I’m in a good mood because we are beginning a new unit. It’s called «I’ve Got an Idea». The idea that the pupils have got is to make a news paper. They want to call it the «English Bridge», because English is like a bridge that connects people, brings them together. So let’s start.

Warming up      

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель читає римування, записане на дошці. Учні хором повторюють, потім вони читають римування один одному в парах, і два-три учні по черзі намагаються розповісти його на пам’ять. Учитель у разі потреби допомагає.

Т: Dear pupils! I want to ask you a question. Are you in a good mood? I think you are because it’s important. It helps us to learn new things. Let us learn a chant.

Ps: We are in a good mood,

We are in a good mood.

Yes, that’s true.

We are in a good mood And what about you?

T: I’m in a good mood, too,

Thank you.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Analyzing the Test  

1. Повідомлення результатів виконання контрольної роботи.

Учитель акцентує увагу учнів на типових помилках, аналізує їх і пропонує провести роботу над помилками.

Presenting Vocabulary

2. Уведення нового лексичного матеріалу.

New Vocabulary (c. 41).

Використовуючи метод мовної здогадки, учитель ознайомлює учнів зі словом language.

Т: People speak different languages: English, Ukrainian, Russian, Japanese, Chinese, and so on. What is your native language? So, what does the word «language» mean? Значення виразу to start on a newspaper пояснюється за допомогою синонімічного виразу to begin making a newspaper.

За допомогою тлумачення в поєднанні з контекстом і перекладом уводяться ЛО to connect (to connect is to bring together, to make things or people meet); to use. Учитель звертає увагу учнів на вимову слова to use [ju:z] і похідних useful — корисний, useless — некорисний.

Учитель за допомогою тлумачення пояснює значення дієслова to find (found).

Структура It’s like а... уводиться шляхом виконання впр. 1 (с. 28) у робочому зошиті.

Учні підписують малюнки, потім двоє-троє по черзі читають те, що записали у зошитах.

Listening Comprehension

3. Аудіювання.

1) Впр. 1 (с. 40).

Учитель поділяє клас на групи по три-чотири учні в кожній. їхнє завдання — уважно прослухати діалог в аудіо-запису чи з голосу вчителя та відтворити його. Дві-три групи інсценують діалоги перед класом. Учитель й інші учні стежать за правильністю логічної та граматичної будови речень.

2) Впр. 2 (с. 41).

Учні працюють у групах по троє-четверо, вони прослуховують діалог в аудіо-запису або з голосу вчителя і намагаються відтворити його. Учитель проходить між рядами та контролює роботу класу, потім ускладнює завдання: просить учнів доповнити діалог, використовуючи Mind-Map на с. 40. Для перевірки дві-три групи інсценують свої діалоги перед класом.

3) Перевірка розуміння змісту діалогів.

Впр. 3 (с. 42).

Учні працюють у парах: по черзі ставлять запитання вправи один одному та відповідають на них. Учитель підходить до кожної пари й контролює її роботу.

Vocabulary Practice      

4. Закріплення введеної лексики.

1) РЗ, впр. 2 (с. 28).

Учні складають і записують у зошити словосполучення, потім ланцюжком читають їх. Учитель контролює правильність виконання завдання.

Key: 1с; 2d; 3а; 4f; 5b; 6е.

2) РЗ, впр. 3 (с. 28).

Диференціація дієслів to do і to make. Учні письмово виконують вправу в зошитах. По закінченні роботи двоє-троє по черзі читають завдання. Учитель контролює правильність його виконання й оцінює відповіді учнів.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Виконати словникову роботу (с. 41).

2) РЗ, впр. 4 (с. 29), письмово відповісти на запитання.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Учитель пояснює класові домашнє завдання.

Т: Now we know that Taras, Ivan and Lilia should make a newspaper. They have to show schoolchildren a way to learn the language and use it. You have to do vocabulary work and to answer the question «What does the English language help people do?»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити