АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 27 (1—2)

Підтема: Вивчати англійську — важливо.

Мета:  Тренувати учнів у вживанні ЛО, вивчених на попередньому уроці.

Увести структури з модальним дієсловом to have to, навчати використовувати їх в мовленні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Розвивати вміння застосовувати знання на практиці.

Виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, таблиця (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! What do we have to do at our today’s lesson? We have to do some useful things: to discuss what the English language helps people do and to practise grammar structures with have to do, has to do, don’t have to do, doesn’t have to do.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель декламує римування, клас хором повторює за ним. Потім два-три учні по черзі намагаються розповісти римування самостійно, учитель у разі потреби допомагає їм.

Т: Now listen to a children’s rhyme:

«Tick», the clock says,

«Tick, tick, tick.

What you have to do,

Do quick».

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання,

1) Словникова робота (с. 41).

Учитель перевіряє наявність словникової роботи і проводить фронтальне опитування з метою перевірки засвоєння учнями нового лексичного матеріалу.

Т: Answer the questions.

Do you remember Lilia, Taras and Ivan? What idea did Lilia have? (To start on a newspaper).

What is the name of the newspaper? («The English Bridge».)

Why is it a «bridge»? (It connects people.)

What should Taras, Ivan and Lilia do? (They should make a newspaper.)

Whom do they want to find? (Christina.)

Why do they want to find her? (She’s got a computer.)

2) РЗ, впр. 4 (c. 29).

Чотири-п’ять учнів, яких викликає вчитель, по черзі читають свої відповіді на запитання: «What does the English language help people do?». Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

Presenting Grammar

2. Подання нового граматичного матеріалу: вживання модального дієслова to have to.

1) Учитель проводить бесіду з учнями в режимі Т  Р  Р2  Р ...

Т: What day of the week is it today?

Р1: It’s Monday.

T: When do you get up on Mondays?

P2: At 7.

T: When does your Mum get up?

P3: At 6.

T: Do you want to get up early?

P4: No, I don’t.

T: Does your mother want to get up early?

P5: I think she doesn’t.

T: But you have to get up early, because you must go to school. And your mother has to get up early, because she has lots of things to do in the morning.

Now when do you get up on Sundays?

P6: At 9.

T: So, you don’t have to get up early, because you have no school. Does your mother have to get up very early on Sundays? I think she doesn’t, she needs a good rest. По закінченні бесіди учитель звертає увагу учнів на вживання модального дієслова to have to.

2) Узагальнення граматичного матеріалу. Робота з роздавальним матеріалом.

HO:

Look at the table and learn the usage of the verb «to have».


+

I get up early on Mondays.

Mum gets up early, too.

I have to get up early.

She has to get up early, too.

 

I don’t get up early on Sundays.

Mum doesn’t get up early either.

I don’t have to get up early.

She doesn’t have to get up early.

?

Do you get up early on Mondays?

Does she get up early on Mondays?

Yes, I do.

Yes, she does.

Do you get up early on Sundays?

Does she get up early on Sundays?

No, I don’t.

No, she doesn’t.

Do you have to get up early on Mondays?

Does she have to get up early on Mondays?

Yes, I do.

Yes, she does.

Do you have to get up early on Sundays?

Does she have to get up early on Sundays?

No, I don’t.

No, she doesn’t.

 

Учні працюють з роздавальним матеріалом, читають речення з модальним дієсловом та пояснюють його вживання.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні введених граматичних структур.

1) Впр. 4 (с. 42).

Учні складають речення з модальним дієсловом to have to з опорою на таблицю та поданий зразок, потім ланцюжком читають їх.

2) Bпp. 5 (c. 42).

Робота в парах. Учні по черзі ставлять один одному запитання і відповідають на них. По закінченні роботи дві-три пари інсценують діалоги перед класом, учитель контролює правильність виконання завдання.

3) РЗ, впр. 1, 2 (с. 29).

Учні виконують вправи письмово. Зошити двох-трьох з них, які впоралися із завданням раніше за інших, учитель перевіряє й виставляє оцінки. По закінченні роботи учні ланцюжком читають речення, учитель контролює правильність їх граматичної будови.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 4 (с. 30), письмово відповісти на запитання.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Учні по черзі відповідають на запитання вчителя, використовуючи лексику Mind-Мар (с. 40).

Т: Our lesson is almost over. Please, answer my question: «What do you have to do to be good at English?»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити