АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 29 (4—5)

Підтема: Англійська мова — мова міжнародного спілкування.

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Удосконалювати вміння читати.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати вміння працювати в групі.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, пісня «It's English, English, English» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning! Our topic today is «The English Language is The Language of International Communication». Let us begin our lesson with a song.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Фонетична розминка.

Учитель читає слова пісні, учні хором повторюють. Потім учитель й учні разом виконують пісню на запропонований мотив.

НО:

Let’s sing a song!

IT’S ENGLISH, ENGLISH, ENGLISH

America and Africa speak English very well,

Old Europe and Asia have also much to tell.

Bulgaria and China, Chile and Japan

Have many, many languages,

But they can understand —

                    Refrain:

Oh English, English, English

For all your friends and you.

Oh English, English, English

In London and Peru.

It’s English, English, English

In Kyiv and Madrid,

It’s English, English, English

For every, every kid!

T: So, is English important? Let us discuss why. But first we’ll check on your homework.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 43).

Один з учнів читає речення вправи та пояснює вибір кожної форми дієслова, інші перевіряють. Учитель контролює правильність виконання завдання й оцінює роботу учня.

Т: Do you have a computer at home? Do you know how to use it? How can a computer help you?

Учні ланцюжком відповідають на запитання.

Reading      

2. Удосконалення техніки читання.

1) Впр. 1 (с. 44).

а) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Систематизація лексичного матеріалу за темою, введення нових ЛO, New Vocabulary (с. 45).

Учитель звертає увагу учнів на інтернаціональну лексику: popular, culture, international, calculator, poet, dentist, actress, salad, basketball, telephone, television, programme, communication. Потім розтлумачує такі слова: foreign — from another country, to travel — to make a trip, to go to another place, country; to improve — to make better. Учні перекладають нові JIO українською і разом практикуються у їх вимові.

б) Reading. Етап читання тексту.

Учитель поділяє учнів на чотири групи і визначає час для читання й обговорення тексту — 10 хвилин. Учні читають, учитель проходить між рядами, контролюючи роботу кожної групи й у разі потреби надаючи допомогу.

в) Post-Reading Activity. Перевірка розуміння змісту тексту.

Впр. 2 (с. 45).

Учні усно доповнюють речення та ланцюжком читають їх.

2) РЗ, впр. 1 (с. 31).

Учні працюють у групах по троє-четверо, кожна з яких одержує завдання прочитати про етимологію слів pupil, school, book, paper. По закінченні учні заповнюють таблицю, подану у впр. 2 (с. 32) робочого зошита.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Словникова робота (с. 45).

2) Впр. 1 (с. 44), прочитати текст.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Now that you know where «school words» come from, let us discuss what you’ve got in your schoolbag and if you have to carry heavy schoolbags. You are welcome with your answers.

Три-чотири учні по черзі розповідають про речі, які вони приносять до школи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити