АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 30 (4—5)

Підтема: Вивчаймо англійську!

Мета:  Активізувати лексичний матеріал, уведений на попередніх уроках.

Учити об'єднувати слова у групи, класифікувати їх та свідомо використовувати у висловлюваннях.

Повторити й узагальнити граматичний матеріал.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Проконтролювати розуміння змісту тексту домашнього завдання.

Виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning! Today we continue discussing the importance of learning English.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель декламує римування, записане на дошці, та просить учнів відповісти на його запитання.

Т: Listen to the rhyme and answer the questions.

English is easy

Come on and join in.

English is easy

Let’s begin.

Is English easy? Is it difficult? What do you think about it?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя, використовуючи структури I think..., As for me..., In my opinion..., etc.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Впр. 1 (с. 44).

Обговорення тексту «English Bridge». Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Т: Answer the questions.

What can different languages be like? (They can be like walls and like bridges.)

Why is English popular in the world now? (It helps us to learn more and to make friends.)

What words can you guess easily? (International words.)

Has English got many words from other languages? What languages? (Yes, it has. From Danish, Swedish, Latin, Greek, French and other languages.)

Why do people learn foreign languages? (They want to read and understand books. They want to watch and understand TV programmes. They want to travel and make new friends.)

Does English connect people? How? (It’s the language of international communication and friendship.)

2) Учитель перевіряє наявність словникової роботи і проводить фронтальне опитування учнів.

Vocabulary Practice                 

2. Тренування учнів у вживанні лексики.

1) Впр. 3 (с. 45).

Робота з лексичними групами. Учні самостійно читають вправу і поділяють слова на групи, потім двоє-троє по черзі називають слова, що належать до однієї з груп.

2) РЗ, впр. 1 (с. 32).

Учні знаходять «зайве» слово — таке, що відрізняється від інших за значенням, і називають його, пояснюючи свій вибір.

3) РЗ, впр. 2 (с. 32).

Робота із словотворчими суфіксами -еr (~оr). Учні письмово виконують вправу, по закінченні роботи учитель  збирає зошити на перевірку.

Grammar Practice                   

3. Відпрацювання граматичних структур.

1) Впр. 4 (с. 45).

Учні самостійно усно складають речення за наведеним зразком і ланцюжком називають їх.

2) Впр. 5 (с. 45).

Учні повинні вибрати ЛO залежно від контексту. Це індивідуальне завдання. Його виконують два-три учні в той час, коли клас працює над впр. 4 (с. 45). Робота учнів оцінюється після перевірки їхніх зошитів.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 33), письмово.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Dear pupils! I want you to look at the text «English Bridge» again. Please read the last two sentences. They are in bold type. Let us study English! Let’s make it our bridge, not a wall!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити