АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 31 (6)

Підтема: Вивчаймо англійську!

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Активізувати використання учнями модального дієслова to have to.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Тренувати учнів у читанні текстів за темою уроку.

Формувати позитивне ставлення до вивчення іноземної мови.

Виховувати вміння працювати в парах, разом знаходити шляхи вирішення проблем, що виникають.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning! Our topic today is «Let’s Learn English». We all know that we have to work hard. At the lesson today we’ll discuss what is difficult to do, when you learn English and how to help pupils who have some difficulties with their English.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Виконання пісні «How’s His English?»

Т: Listen to the Jazz Chant. Then sing it altogether.

Учні прослуховують римування в аудіо-запису або у виконанні вчителя і повторюють його.

HOW’S HIS ENGLISH?

His English is wonderful,

He speaks very well.

His accent is perfect.

You really can’t tell,

That he isn’t a native

Of the USA.

There’s only one problem,

He has nothing to say.

T: You see there are different problems people have in communication. Some have much to say but do not know English. Others know English very well but have nothing to say.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Revision      

1. Повторення теми «Вивчати англійську — важливо».

1) Впр. 1 (с. 44).

Учні письмово відповідають на запитання Why do people learn English?. Учитель викликає двох-трьох учнів прочитати свої відповіді й оцінює їхню роботу.

2) Бесіда з класом.

Учні по черзі відповідають на запитання People of what professions have to know English and why?, використовуючи впр. 4 (c. 45) як зразок.

Check on Homework     

2. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 33).

Учні ланцюжком читають свої речення.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні граматичних структур з to have to.

РЗ, впр. 12 (c. 33).

Учні порівнюють частини речення і письмово дають короткі відповіді, використовуючи модальне дієслово to have to. По закінченні роботи двоє-троє читають свої відповіді, учитель стежить за правильністю граматичної будови речень.

Reading                                                                               

4. Підготовка до самостійного читання тексту «Readers’ Letters». Впр.        1                                                                            (с. 46).

Т: Let us imagine that you started on the newspaper together with Lilia, Ivan and Taras. Now you get letters from other countries. Work in pairs. Read each other the two letters of exercise 1 on page 46 and discuss them. But first let me introduce the words to you.

Учитель звертає увагу класу на нові слова, подані на с. 46, та перекладає їх.

Учні читають один одному листи і висловлюють свою думку, використовуючи зразок, записаний на дошці.


 

agree

Vera and Felipe

are

 

І

 

 

 

right. We have to...

 

think

Amanda

is

 


Speaking                                                  

5. Обговорення проблеми «How to help friends        learn English?»

1) Bnp. 2 (c. 47).

Учні працюють у парах: по черзі ставлять запитання один одному і відповідають на них.

2) Впр. 3 (с. 47).

Учні уважно читають текст і записують свої варіанти речень у зошитах. Учитель оцінює роботу трьох-чотирьох учнів, які першими впоралися із завданням. Потім вправу перевіряють: учні по черзі читають свої речення, учитель стежить за правильністю їх граматичної будови.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                                                

1. Домашнє завдання.

Впр. 1 (с. 46), прочитати текст і написати листа до газети «English Bridge».

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Your homework is to write your own letter to «English Bridge». Look at the children’s letters on page 46 and try to make your letter useful and interesting. Today we have learnt how to overcome difficulties in learning English. Let’s give some more advice.

Учні працюють у парах: дають поради один одному.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити