АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 32 (7—8)

Підтема: Американська англійська.

Мета:  Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Розширювати словниковий запас учнів.

Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми «The English Language».

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Ознайомити учнів з особливостями американського варіанта англійської мови.

Виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, вірш «Fall Colours» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Our topic today is «American English». By the end of the lesson you will be able to see some differences between the two variants of English.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Читання вірша.

Т: Let us read the poem «Fall Colours». I think after reading it you’ll be able to tell me what the word fall mean.

Учитель пропонує учням самостійно прочитати вірш, потім декламує його, учні хором повторюють.

HO:

Read the poem.

FALL COLOURS

Fall colours. Look at the trees.

Red and gold autumn leaves.

Leaves falling, falling down,

Autumn leaves all around,

Leaves falling, falling down,

Red and gold on the ground.

Autumn leaves gold and brown.

Falling, falling all around.

Green, red, gold, brown

Autumn leaves, falling down.

Т: So, you understand that the words fall and autumn mean the same. The British people call this beautiful season autumn and Americans — fall.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 1 (с. 46)

T: Please show me your letters to the «English Bridge». Who wants to read his or her letter? Pupils, listen to your classmates’ letters and express your opinion. Do you remember our Mind-Map of«Likes and Dislikes» on page 26? Use it when answering.

Три-чотири учні читають свої листи. Учитель і решта класу стежать за правильністю граматичної будови речень й оцінюють їхню роботу.

Vocabulary Practice           

2. Активізація лексико-граматичного матеріалу за темою «The English Language».

1) РЗ, впр. 1 (с. 34).

Учні по черзі читають підказки й відгадують назви англомовних країн.

2) РЗ, впр. 2 (с. 34).

Учні формулюють і записують запитання. Учитель пропонує двом учням розширити ці речення.

Listening Comprehension

3. Тренування учнів в аудіюванні.

Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Впр. 1 (с. 48).

Т: You are going to listen to one American boy’s story. After the first listening you’ll have to answer the questions of exercise 1 on page 48. Look at them now.

Учні самостійно читають запитання вправи.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учні слухають текст в аудіо-запису або з голосу вчителя. Після першого прослуховування вони виконують впр. 1 (с. 48): ланцюжком відповідають на подані запитання.

Ні!

My name’s Bob. Pm American. It’s cool to learn about Ukraine and Ukrainian kids. I found that we studied the things like you. We learn Spanish at school. There are many people from Latin America in my country like my friend Miguel.

You’re right that American English is a bit different from British English. I mean it is sometimes different in spelling, too. Sometimes you use different words to name the same things, for example, Englishmen say a flat when Americans name it an apartment. British holiday is American vacation. In Britain they phone a friend and in America they call a friend. British lorry turns into a truck in America. But don’t worry, it’s not a big problem. Most English is still the same all over the world.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту.

Впр. 4 (с. 49).

Після другого прослуховування тексту учні записують слова у два стовпчики.

4) Повідомлення додаткової інформації.

Учитель звертає увагу учнів на різницю в написанні слів у Великій Британії й Америці.

Т: Bob mentioned some differences in spelling. Here are some of them. The British write theatre, metre. And the Americans write theater and meter. British programme loses me and becomes program in America. When you see the words color, favorite, neighbor you must know that there is no mistake. It is the American way of the writing colour, favourite, neighbour. The word travelling is written with one letter I in American English.

Vocabulary Practice                                         

4. Вивчення прислів’я «It’s never too late to learn».

1) Впр. 3 (c. 48).

Учні хором повторюють прислів’я за вчителем.

2) РЗ, впр. 3 (с. 34).

Учні знаходять аналог прислів’я, що вивчили.

Key: с.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 2 (с. 48), прочитати текст, відповісти на запитання.

2) Впр. 3 (с. 48), вивчити прислів’я.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Did you like our today’s lesson? Why? Or why not? Did you    learn new things? Do you know that Americans sometimes write school like skool and quickly like hivihlil Cool, isn’t it?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити