АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 33 (7—8)

Підтема: Американська англійська.

Мета:  Активізувати і закріпити ЛО за темою.

Тренувати учнів в аудіюванні віршів.

Практикувати учнів у письмі.

Продовжити ознайомлення учнів з американським варіантом англійської мови.

Навчати систематизувати одержану інформацію.

Розвивати мовну здогадку.

Виховувати в учнів почуття взаємоповаги.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim 

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we continue discussing how the English language is used in the world and how it helps to connect people.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Тренування учнів в аудіюванні.

Впр. 5 (с. 49).

Учні прослуховують вірш «А New Friend» в аудіо-запису або з голосу вчителя, потім хором читають його. Один учень перекладає вірш.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework         

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають текст впр. 2 (с. 48) і відповідають на запитання. Учитель оцінює їх роботу.

Vocabulary Practice                                                                       

2. Активізація ЛO за темою «American English», систематизація вивченого матеріалу.

1) Впр. 6 (с. 49).

Розширення словникового запасу. Учні ланцюжком читають і перекладають слова.

2) Закріплення ЛO за темою.

а) РЗ, впр. 2 (с. 35).

Учні повинні знайти і з’єднати відповідний англійський і американський варіанти слова.

б) РЗ, впр. 3 (с. 35).

Учні працюють у парах. Виконавши вправу письмово, вони перевіряють роботу сусіда по парті.

в) РЗ, впр. 4 (с. 35).

Учні вписують у речення слова з американської англійської. Учитель визначає час виконання вправи — 10 хвилин, для перевірки учні ланцюжком читають слова.

3) Підготовка до виконання домашнього завдання — складання британо-американського глосарія. Учитель звертає увагу учнів на дошку.

Т: Your homework is to make a British-American glossary. It can look like this. It is better to write the words in the alphabetical order.

На дошці накреслена таблиця:


British

American

Ukrainian

angry

mad

сердитий


Учні креслять таблицю у зошитах і заповнюють її.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Вивчити вірш «А New Friend».

2) Скласти британо-американський глосарій.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next time is to learn the poem «А New Friend». Let us listen to it again.

Учні ще раз прослуховують вірш в аудіо-запису або з голосу вчителя і хором повторюють його.

Т: You also have to make a British-American glossary. You know how to do it, don’t you? And let us play a game now. You tell me words in British English and I’ll «translate» them into American English. Let’s start.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити