АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I'VE GOT AN IDEA

 

УРОК 36 (11—12)

Підтема: Удосконалюй свою англійську.

Мета:  Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати учнів у письмі.

Практикувати інтерактивні форми навчання.

Стимулювати прояви ініціативи.

Виховувати в учнів інтерес до життя людей в інших країнах.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils! Today we are revising our material about learning English. We are also preparing for the test.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Мовленнєва зарядка.

Бесіда в режимі Т  Class.

Т: What day of the week is it today? Do you know the date? And the month? What season is it now?

2) Відпрацювання римування.

Учитель читає римування, заздалегідь записане на дошці, учні хором повторюють за ним.

Т: Listen to the rhyme.

September mild,

October gold

Are followed by

November cold.

T: The weather is not very good now. The days are short, the nights are long. Don’t you think it is a good time to stay at home and study?


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 53).

Учні по черзі читають речення. Учитель вибірково перевіряє кілька зошитів й оцінює роботу учнів.

Vocabulary   Practice

2. Активізація ЛO за темою.

1) РЗ, впр. 1 (с. 38).

Контроль орфографічних навичок. Учні письмово виконують вправу.

2) РЗ, впр. 2 (с. 38).

Перевірка навичок класифікації лексики. Учні письмово виконують вправу.

Role-Play    

3. Проведення рольової гри.

1) Підготовка до рольової гри.

а) Впр. 1 (с. 54).

Учні читають уголос текст ланцюжком, вставляючи потрібні слова.

б) РЗ, впр. 5 (с. 39).

Учні складають у робочих зошитах два списки.

У кінці уроку вчитель збирає робочі зошити на перевірку.

2) Організація рольової гри.

Впр. 2 (с. 54).

Інсценування радіопередачі «Improve your English».

Учитель формує групи по три-чотири чоловіка в кожній і розподіляє ролі. Ведучий — один з учнів, що добре навчається. Слухачі — інші учні, які розповідають про свої труднощі у вивченні англійської мови. Ведучий з опорою на впр. 4а (с. 55) повинен дати поради, як удосконалити свою англійську. Під час проведення гри учитель контролює її хід, заохочуючи учнів і надаючи їм допомогу.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 4b (с. 55), зробити буклет «Improve Your English».

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Did you like your role-play? I hope you know now how to improve your English. Your homework is to make up a leaflet with your advice. Try to make the leaflet interesting. You’ll also have to revise the material of Unit 3 to be ready for the test.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити