АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: РОБОТА. ПРОФЕСІЇ

UNIT 4. PLENTY OF THINGS TO DO

 

УРОК 38 (1—2)

Підтема: Давайте випустимо газету.

Мета:  Увести новий лексичний матеріал.

Відпрацювати новий граматичний матеріал: вживання Future Simple.

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Проаналізувати результати контрольної роботи.

Розвивати фонетичні вміння, мовну інтуїцію.

Виховувати вміння працювати у групі.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, газета.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils. Today we are going to speak about the things you will do in the future. The Future Simple Tense is our grammar material. At our today’s lesson we are going to listen to some dialogues and speak about plenty of things to do. But first let us analyze the test.

Analyzing the Test

2. Оголошення результатів контрольної роботи та робота над помилками.

Учитель оголошує результати контрольної роботи и аналізує типові помилки, які зробили учні.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка. Підготовка учнів до сприйняття нового граматичного матеріалу — вживання Future Simple.

Т: Do you remember the song «This Is the Way»? Let us sing it together.

Текст пісні записано на дошці. Учні співають разом, виконуючи дії, про які йдеться в пісні.

This is the way we wash our hands,

Wash our hands, wash our hands.

This is the way we wash our hands

Every day in the morning.

Наступні куплети повторюються зі словосполученнями brush our teeth, drink our milk, eat our bread, go to school і т. ін.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Grammar                                                               

1. Подання нового граматичного матеріалу — вживання Future Simple.

1) Пояснення вчителя.

Т: Look at the stairs.


 

T: When we sang our song «This Is the Way» we stood on the «Today» or «Every day» stair. Now let us stop on the «Yesterday» stair:

This is the way we washed our hands, brushed...

Yesterday in the morning.

And now I am going to stop on the «Tomorrow» stair and sing the song «This Is the Way». Listen:

This is the way we’ll wash our hands...

Tomorrow in the morning.

2) Робота з граматичними таблицями підручника (с. 56—57).

Учні вивчають таблиці, вчитель звертає їхню увагу на обставини часу tomorrow, next, in the future, а також скорочені форми shan’t, won’t, ’ll.

3) Тренування учнів у вживанні Future Simple.

РЗ, впр. 1—3 (с. 40).

Учні виконують завдання в робочому зошиті, потім по черзі читають речення в стверджувальній, заперечній і питальній формах.

Presenting Vocabulary                            

2. Уведення нового лексичного матеріалу (с. 57).

Учитель уводить нову лексику за допомогою демонстрації: article (показати будь-яку статтю в газеті), і порівнює нове слово з омонімом article (a, the). Учитель просить учнів перекласти українською слова Internet, interview, communicate, використовуючи вирази to communicate through the Internet, to do an interview, і перекладає ЛO editor, typist, to send (sent), to type, teletype, typewriter.

Listening Comprehension                        

3. Аудіювання.

1) Впр. 1 (c. 56).

Робота в групах.

T: Listen to dialogue 1, page 56. Make groups of three and get ready to work in them. While listening pay attention to the new words and the structures with the Future Simple.

Учитель поділяє клас на групи по троє, учні читають діалог в групах, потім одна з груп відтворює діалог для всього класу.

2) Bпp. 2 (c. 57).

Учні прослуховують текст в аудіозапису або з голосу вчителя та відтворюють діалог у групах.

3) Перевірка розуміння змісту прослуханих діалогів.

Впр. 3 (с. 58).

Учні ланцюжком відповідають на запитання вправи.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Зробити словникову роботу (с. 57). Вивчити нові слова.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next time will be to work with new vocabulary and to learn the words on page 57. And now let us play the game «Upstairs and Downstairs». Look at the stairs.T: I say «he/to go to school». Now step on the «Yesterday» stair: «He went to school yesterday». Go upstairs: «He goes to school every day», «He will go to school tomorrow». Учні усно виконують завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити