АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: РОБОТА. ПРОФЕСІЇ

UNIT 4. PLENTY OF THINGS TO DO

 

УРОК 42 (4—5)

Підтема: Випуск газети.

Мета:  Активізувати нові ЛО за темою.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Удосконалювати техніку читання.

Навчати під час читання тексту знаходити певну інформацію.

Організувати індивідуальну роботу учнів, а також роботу в групі.

Виховувати вміння співпрацювати з іншими людьми.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, вірш «Don't Worry» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning! Nice to see you! People count on those who make newspapers, because newspapers are very important. Our topic today is «Making a Newspaper». Do you read newspapers and magazines? Is it difficult to make a newspaper? We’ll discuss it soon.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка.

Учні отримують картки зі словами вірша, учитель декламує його, учні хором повторюють, потім вони відпрацьовують його у парах, і дві-три пари читають вірш за ролями перед класом.

HO:

Read the Jazz Chant.

DON’T WORRY

—    Don’t worry, I’ll do it.

That’s a promise.

—    You will?

—    Of course I will.

I’ll do it. You’ll see.

That’s a promise.

—    Don’t forget.

—    Don’t worry. I won’t.

That’s a promise. You’ll see.

You can count on me.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Групи учнів інсценують підготовлену вдома казку «The Three Little Pigs». Учитель оцінює їхню роботу, звертаючи увагу на виразність, акторську майстерність виконавців.

2) Учитель перевіряє наявність словникової роботи.

Reading      

2. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 60).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Виконання усних лексичних вправ.

а) РЗ, впр. 1 (с. 43).

Учні самостійно знаходять узагальнюючі слова й по черзі називають їх.

б) РЗ, впр. 1 (с. 44).

Учні знаходять «зайві» слова та по черзі називають їх, мотивуючи свій вибір.

в) Відпрацювання інтернаціональної лексики: million, information, photograph, telephone, machine. Учні хором повторюють нові слова за вчителем.

2) Reading. Етап читання.

Робота учнів у групах: один учень читає текст, інші ланцюжком перекладають. Учитель контролює їхню роботу, проходячи між рядами, та надає, якщо потрібно, допомогу.

3) Post-Reading Activity. Контроль розуміння змісту тексту.

а) Впр. 2, 3 (с. 61).

Учні усно роблять вправи, вчитель контролює правильність виконання завдання й у разі потреби надає допомогу.

б) РЗ, впр. 2, 3 (с. 43), 2, 3 (с. 44).

Учні письмово виконують вправи, перевіряють їх за ключами, які дає вчитель, і самостійно оцінюють свою роботу.

Speaking                               

3. Розвиток умінь мовлення.

Впр. 4 (с. 61).

Бесіда в режимі Р1  Р2  Р3... Учитель ставить додаткові запитання, допомагаючи учням дати повну відповідь.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                             

1. Домашнє завдання.

Впр. 5 (с. 61), зробити випуск власної газети.

Summarizing                         

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to do Project Work. Work in groups of 3—4 and next time produce your «Information Page». Good luck.

Учні в групах розподіляють ролі (редактор, кореспондент, дизайнер) і обирають тематику майбутньої газети.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити