АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: РОБОТА. ПРОФЕСІЇ

UNIT 4. PLENTY OF THINGS TO DO

 

УРОК 43 (6)

Підтема: Школа майбутнього.

Мета:  Увести структуру shatt/witt be able to.

Тренувати учнів у вживанні модального дієслова сап та його еквівалента.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Навчати учнів висловлюватися за темою уроку, використовуючи текст та опорні твердження.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати уяву учнів.

Виховувати інтерес до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, good morning! I am glad to see you. Today we’ll speak about the verb can, it is a very interesting verb. We’ll also discuss schools of the future. In some minutes you’ll think of the school of your dream.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель читає римування «Are You Ready?», слова якого записані на дошці, учні хором повторюють.

ARE YOU READY?

— Are you ready?

Are you ready?

Are you ready to begin?

— Not quite, not quite.

Just a minute, just a minute

I’ll be ready in a minute,

In a minute we’ll begin.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 5 (с. 61).

Групи учнів подають свої випуски газет, кореспонденти кожної групи проводять презентації.

Presenting Grammar                                                               

2. Уведення структур з дієсловом сап та його еквівалентом to be able to.

Учитель пояснює новин граматичний матеріал.

Т: Can is a special verb. Why? Listen. We say «I like to read» but «I can read». There is no to after can. We say «He reads» but «He can read». There is no -s in the 3rd person singular. We say «I don’t read, he doesn’t read» but «I (he) cannot read». We ask «Do you read?» or «Does he read?» But «Can you (he) read?» The past form of can is could. Now I’ll ask you some questions. Answer «Yes, I could» or «No, I couldn’t».

Could you read when you were four years old? Could you write at that age? Could you speak English? Could you play games?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Т: There is no future form for the verb can. You will never hear or see «I shall can» or «He will can». But we have expressions shall be able to and will be able to for the future form of can.

Look at the «Grammar Point» on page 62 and pay attention to «Remember!» point. How do you translate in a day (month) etc? Yes, «через день (місяць)».

Учні самостійно читають правила на с. 62 підручника та відповідають на запитання вчителя.

Writing       

3. Закріплення уведеного граматичного матеріалу на письмі.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 45).

Учні письмово виконують вправи в робочих зошитах, потім по черзі читають речення. Учитель контролює правильність виконання завдання.

Speaking    

4. Обговорення теми «Школа майбутнього».

1) Впр. 5 (с. 71).

Проведення вікторини «In a Hundred Years». Учні відповідають на запитання вправи, за кожну правильну відповідь надається один бал, перемагає учень, який отримав більше балів.

2) Впр. 1 (с. 62), 2 (с. 63).

Учні ланцюжком читають лист і відповідають на запитання.

3) Впр. 3 (с. 63).

Учні працюють у групах по троє: вони по черзі читають і перекладають текст. Одна з груп (за рішенням учителя) виконує завдання перед класом.

4) РЗ, впр. 1 (с. 45).

Індивідуальне завдання. Цю вправу письмово виконують ті учні, які не увійшли до груп, учитель перевіряє й оцінює їхні роботи.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 63), письмово.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

1) Бесіда з учнями.

Т: Let us sum up what the school of the future will be like. Your ideas? Pupils won’t go to school. Robots will teach through the Internet. There won’t be any books, copybooks, etc. Will there be homework? No, of course not. But there is homework now. It is exercise 4, page 63.

2) Гра «Upstairs and Downstairs».

T: Let us play «Upstairs and Downstairs».Today people can read. What about 100 years ago? And in 100 years? A hundred years ago people couldn’t use the computer. Today...

Учні самостійно складають речення та ланцюжком відповідають на запитання вчителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити