АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: РОБОТА. ПРОФЕСІЇ

UNIT 4. PLENTY OF THINGS TO DO

 

УРОК 44 (7)

Підтема: Віра в пророцтва.

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Активізувати структури майбутнього часу в грі «Fortune Teller».

Тренувати учнів в аудіюванні тексту за темою.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати уяву, винахідливість.

Виховувати повагу до інших людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для гри «Fortune Teller» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: I am glad to see you! We are talking about the future. Can people know what will be in the future? How? You will learn in some minutes.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Повторення римування «Are You Ready?»

Учні хором повторюють за вчителем римування, слова якого записані на дошці, потім читають його у парах за ролями.

ARE YOU READY?

                                  Т: Are you ready?

Are you ready?

Are you ready for the lesson?

                             Class: Not quite, not quite

Just a minute, don’t rush me!

                                  T: Hurry up, hurry up.

                             Class: I’ll be ready in a minute,

I’ll be ready in a minute.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 4 (с. 63).

Три-чотири учні за бажанням читають свої записки з приводу інтернаціональної вечірки. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень і просить учнів відповісти на запитання.

Т: Do you want to take part in the International Evening? What will you do for the evening?

Listening Comprehension       

2. Тренування учнів в аудіюванні.

Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Show me your hands. Now your palms. Look at your palms. What can you see? You can see the lines. Do you know that those lines can tell you about the future? Now we’ll listen to the text about palm reading. But first look at these opposites.

Учитель звертає увагу учнів на слова, які записані на дошці: long — short, noisy — quiet, strong — weak, warm — cool, lucky — unlucky, careful — careless.

2) While-Listening Activity. Етап прослуховування тексту в аудіо-запису або з голосу вчителя.

Т: Listen to the text. You will hear it twice. After that we’ll discuss it. We’ll answer the questions of exercise 1, page 64 and do some exercises.

PALM READING

Palm reading is many thousands years old. They say it can tell about man’s talents and his future. A palmist looks at man’s hand and studies it. A person with clear and strong hand lines will be quiet and careful. A person with many short lines on his palm will have many talents and hobbies.

Look at your palm. You can see four main lines. The heart line, the head line, the life line, and the Saturn line.

A person with a weak heart line will be very clever and will have a good job. A person with a long life line will have a long life. A person with a long and clear Saturn line will be very lucky.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту тексту.

а) Впр. 1 (с. 64).

Учні по черзі відповідають на запитання.

б) РЗ, впр. 1 (с. 46).

Учні письмово виконують вправу, по закінченні роботи двоє-троє читають свої гороскопи перед класом. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень і оцінює роботи учнів.

Game 

3. Організація гри «Fortune Teller». Впр. 3 (с. 65).

1) Учитель поділяє клас на групи по чотири-п’ять учнів у кожній і просить їх прочитати інструкції, подані у підручнику.

2) Проведення гри.

Кожний учень пише на картці, що чекає його сусіда по парті у майбутньому, після чого вони обмінюються картками та читають пророцтва.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 2 (с. 64), прочитати текст.

2) РЗ, впр. 2 (с. 46), написати другові листа про народні прикмети.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: At home you will read an article about things that bring good luck or bad luck in English-speaking countries. You’ll also write about lucky and unlucky things in Ukraine. We’ll finish our lesson with a song.

Bnp. 4 (c. 65).

Учні прослуховують пісню в аудіо-запису або у виконанні вчителя і хором співають її.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити