АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ (INTRODUCTION)


УРОК 4 (4)

Підтема: Літній відпочинок.

Мета:  Повторити й узагальнити граматичний матеріал: часові форми дієслів.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Навчати застосовувати логічні операції (порівняння, аналіз тексту).

Формувати навички практичного застосування знань.

Виховувати бажання з користю проводити вільний час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки з текстом пісні (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: I’m glad to see you, my dear pupils! Listen to a Russian proverb: «There is time for work and time for play». At our previous lesson we spoke about pupils’ working day. Today we are going to discuss how children rest in summer.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Учні слухають слова пісні «Travelling Song» з голосу вчителя. Потім обирають мотив для її виконання та всі разом співають.

НО:

Read the song and sing it altogether.

TRAVELLING SONG

Monday in Athens,

Tuesday in Madrid.

Wednesday in Canberra,

Thursday in bed.

Let’s fly to Moscow

Then to Bangkok,

Let’s go to London

And rock, rock, rock.

He likes Tokyo,

She likes Rome,

They like Paris,

We all like home.

2) Бесіда з учнями.

Т: Why do people travel? (They want to see new places, it’s fun, etc.)

Did you travel in summer?

How did you travel?

Where did you go?

Did you like it?

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 9).

Учитель називає учня, якому інші ставлять запитання зі своїх інтерв’ю, написаних удома.

Listening Comprehension and Reading

2. Подання тексту для аудіювання. Впр. 1а (с. 10).

1) Прослуховування учнями тексту в аудіо-запису або з голосу вчителя,

2) Активізація вживання лексичних одиниць за темою.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 5).

Учні письмово виконують вправи протягом двох-трьох хвилин. Вчитель перевіряє правильність виконання завдання, викликаючи учнів по черзі.

3) Читання тексту. Впр. 1а (с. 10).

Учні ланцюжком читають текст.

4) Перевірка розуміння змісту прочитаного.

Впр. 1b, с (с. 10).

Учні працюють у парах: реконструюють запитання і відповідають на них, спираючись на текст.

5) Активізація мовного матеріалу.

РЗ, впр. 4 (с. 6).

Учні самостійно читають лист, одержаний у відповідь від Майка. Учитель пропонує у парах порівняти відпочинок двох хлопчиків. Потім слухає відповіді кількох пар.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні граматичних структур — диференціація часових форм дієслова.

1) Впр. 2 (с. 11).

Демонстрація зразка і робота в парах — три варіанти з подальшим відтворенням діалогів однією парою від кожного ряду.

2) РЗ, впр. 3 (с. 5) — додаткова вправа на диференціацію часових форм. Учень, у якого немає пари, письмово виконує вправу, записуючи тільки форми дієслів. Учитель перевіряє й оцінює індивідуальну роботу.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 11), ужити потрібну форму дієслова.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Whose summer rest was better Nick’s or Mike’s? Why do you think so? Now close your eyes and imagine that it is summer and you are having holidays. Where are you? What are you doing?

Учні за бажанням усно описують епізоди своїх вигаданих канікул.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити