АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 51 (1—2)

Підтема: Зимові канікули.

Мета:  Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми.

Увести нові ЛО.

Відпрацювати новий граматичний матеріал: вживання минулого тривалого часу.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Навчати учнів робити короткі повідомлення за темою уроку.

Удосконалювати техніку читання.

Розвивати вміння слухати співрозмовника, підтримувати бесіду.

Виховувати в учнів повагу до інших людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, вірш «Frosty Windows» (HO1), граматична таблиця (НO2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Вступна бесіда.

Т: Good morning, dear pupils! I’m glad to meet you in the new semester. I hope you had a good rest during your winter holidays. Are you ready to tell me how you spent your winter holidays? This is our topic today. We’ll also study new words and expressions and get acquainted with the new tense form — the Past Continuous Tense. Let us start.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Бесіда про пори року та погоду в режимі Т  Class.

Т: What season is it now? Do you like winter? Why? Or why not? What is the weather like today? Is it typical winter weather?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

Т: Listen to a poem. It is about winter. The name of the poem is «Frosty Windows». Do you know the word «frosty»? It’s «морозний». «Icy in places» — «подекуди вкриті льодом». «I really wish windows were always like that» — «як би мені хотілося, щоб вікна завжди були такими».

2) Фонетична розминка. Читання вірша «Frosty Windows».

Учитель роздає картки зі словами вірша та декламує його, учні хором повторюють, потім відпрацьовують вірш у парах, і двоє-троє читають його самостійно перед класом.

HO1:

Read the poem.

FROSTY WINDOWS

When windows are frosty

And icy in places,

I like to write letters,

And draw funny faces,

Or flowers, or houses,

Or maybe a cat —

I really wish windows

Were always like that.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking    

1. Тренування учнів у мовленні. Розповіді про зимові канікули.

1) Повторення лексичного і граматичного матеріалу за допомогою Mind-Map (на дошці).

Учні самостійно усно складають кілька речень про свої зимові канікули, використовуючи словосполучення Mind-Map, та ланцюжком називають їх. Учитель нагадує, що слід вживати як стверджувальні, так і заперечні речення й контролює правильність їхньої граматичної будови.


 

2) Тренування учнів у складанні запитань у Past Simple.

Учні по черзі ставлять один одному запитання, використовуючи Mind-Map.

Наприклад:

Р1: Did you go on a trip during your holidays?

P2: Where did you go?

P3: What films did you see?

3) Робота в парах.

Учні розповідають один одному про те, як вони провели зимові канікули, учитель контролює їхню роботу, проходячи між рядами.

4) Підведення підсумків роботи.

Учитель викликає одного-двох учнів відповідати на запитання Who had interesting holidays? Tell the class about them. Клас слухає й оцінює розповіді товаришів.

Presenting Grammar

2. Ознайомлення учнів з новим граматичним матеріалом — вживанням минулого тривалого часу.

1) Робота з граматичною таблицею.

Учні читають речення, співвідносять їх з малюнками і перекладають рідною мовою.

HO2:

Look at the scheme and learn it.


 

Now it is 6 o’clock.

Sarah is at home.

She is watching television.

At 4 o’clock she wasn’t at home.

She was at the sports club.

She was playing tennis.

She wasn’t watching television.

 

2) Виконання тренувальних вправ.

а) РЗ, впр. 1 (с. 51).

Учні письмово виконують вправу, що допоможе вчителю перевірити, як вони засвоїли правила додавання закінчення -ing.

б) РЗ, впр. 2 (с. 51).

Учні вибирають потрібне допоміжне дієслово (was чи were).

в) РЗ, впр. З (с. 51).

Учні самостійно порівнюють структури Present Continuous і Past Continuous.

г) РЗ, впр. 4 (с. 52).

Учні самостійно описують дії членів своєї сім’ї з 7.00 до 8.00.

По закінченні роботи учитель збирає робочі зошити на перевірку.

Speaking    

3. Подання нового лексичного матеріалу.

Учитель просить учнів перекласти інтернаціональні слова culture, information. ЛO Halloween, home stay вводяться за допомогою тлумачення.

Т: Halloween is the name of the holiday. It is on the 31st of October. People in English-speaking countries celebrate it. To go on a home stay means to live in the family, when you are visiting a country or learning a language.

Учитель ознайомлює учнів зі сполучником while за допомогою прислів’я «Make hay while the sun is shining» (аналоги в рідній мові: «Куй залізо, поки не згасло», «Коси, косо, доки роси»).

Словосполучення to look for пояснюється за допомогою синоніма to try to find, учитель порівнює його із to look at і to look after (= to take care of, to keep safe).

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Виконати словникову роботу (с. 73).

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Повторення прислів’я.

Т: Your homework for the next time is to work with new vocabulary and study the new vocabulary on page 73. Our lesson is almost over. I want to thank you for telling me about your winter holidays. I really liked your stories. And we’ll finish with the proverb we’ve learned today. Do you remember it? Tell me.

«Make hay while the sun is shining».

Учитель кілька разів вимовляє прислів’я, учні хором повторюють, потім самостійно вимовляють його ланцюжком.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити