АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 52 (1—2)

Підтема: Які новини?

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал.

Активізувати граматичний матеріал: уживання минулого тривалого часу.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати учнів у письмі.

Виховувати культуру мовлення.

Розвивати вміння слухати співрозмовника, підтримувати бесіду.

Виховувати в учнів повагу до інших людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim                                          

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Our topic today is «What’s the News?» You often ask this question or answer it. My news today is that you are going to listen to dialogues and practise using your new vocabulary and structures of the Past Continuous.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Відпрацювання прислів’я.

Т: What proverb did we learn at the previous lesson? Yes? It was «Make hay while the sun is shining». Today I’d like to introduce two more proverbs: «No news is good news» (Відсутність новин — це вже добра новина.) and «Bad news has wings» (Погана новина має крила.) Why do we say that no news is good news? Because there is no bad news and this is good. Let us learn the proverb. «No news is good news».

Учні хором повторюють прислів’я за вчителем.

Т: Remember! «News» is singular. No article is used with this word — good news, interesting news. We use the singular form of the verb to be — is. Example: The news is exciting. Bad news has wings.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель перевіряє наявність словникової роботи в учнів і проводить фронтальне опитування.

Vocabulary   Practice

2. Закріплення введеної лексики.

РЗ, впр. 1 (с. 52).

Тренування у вживанні прийменників at, after, for з дієсловом to look. Учні письмово вставляють відповідні прийменники в речення, потім ланцюжком читають їх. Учитель контролює правильність виконання завдання.

Listening Comprehension

3. Аудіювання.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Now you are going to listen to our good friends Taras, Lilia and Christina from our Pupil’s Book. Do you remember that they changed their names when they were making the «English Bridge»? Open your books on page 72 and prepare to listen.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

а) Впр. 1 (c. 72).

Учні прослуховують діалог в аудіо-запису або з голосу вчителя та виконують впр. 1a, b (с. 72). Вони в парах відтворюють прослуханий діалог, потім, використовуючи його як зразок, складають власні.

б) Впр. 2 (с. 73).

Учні прослуховують діалог в аудіо-запису або з голосу вчителя і відтворюють його в групах по троє.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханих діалогів.

Впр. 3 (с. 74).

Учні відповідають на запитання в режимі Р  Class.

Grammar Practice

4. Тренування учнів у вживанні структур Past Continuous.

1) Робота з розділом «Remember» (с. 72 — 73) і пошук структур Past Continuous у впр. 1 (с. 72), 2 (с. 73).

2) Виконання тренувальних вправ.

а) Впр. 4 (с. 74).

Учні ланцюжком відповідають на запитання вправи.

б) Впр. 5 (с. 74), РЗ, впр. 2 (с. 52).

Робота в парах. Учні тренуються ставити загальні та спеціальні запитання, використовуючи Past Continuous; одна-дві пари відтворюють діалог перед класом.

в) РЗ впр. 3 (с. 53).

Учні письмово виконують вправу, яка спрямована на тренування у вживанні заперечної форми Past Continuous, потім по черзі читають речення, перевіряючи їх.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Підготувати усну розповідь про зимові канікули.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями. Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.

Т: At our last lesson we spoke about your winter holidays. Now I want you to prepare a story about the things you were doing at the certain moments of your holidays. Try to remember and write about different days at the beginning of January. Let us practise now. What time is it now? What were you doing at this time yesterday? And the day before yesterday? And three days ago? All right. Let us finish our lesson.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити