АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 53 (3)

Підтема: Чим ми були зайняті?

Мета: Тренувати учнів у вживанні структур Past Continuous, навчати порівнювати їх із структурами Past Simple.

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Виховувати співчуття, почуття поваги до вчинку хороброї дівчинки.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для аудіювання (НО).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! At our lesson today you will tell me what you were doing on your winter holidays. You are also going to listen to a story                                           about one brave girl. Everybody in Ukraine heard about her. Her name is Nastya Ovchar.

Warming up      

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Фонетична і мовленнєва розминка.

Учитель звертає увагу класу на дошку, на якій записане римування. Він читає запитання, учні — відповіді, потім римування відпрацьовується класом у парах.

—    What were you doing at two?

—    I was visiting the zoo.

—    What were you doing at three?

—    I was climbing a tree.

—    What did you see from there?

—    I saw a big Polar bear.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Чотири-п’ять учнів розповідають про зимові канікули. Учитель заохочує їх уживати структури Past Continuous, ставлячи запитання певного типу, наприклад: «What were you doing the whole morning on the 31st of December (from 9 till 10 p. m., etc.)?»

Grammar Practice                                     

2. Тренування учнів у вживанні структур Past Continuous.

1) Grammar Point (c. 75).

Учні про себе читають правила утворення Past Continuous, учитель проходить між рядами, контролюючи їхню роботу, й у разі необхідності більш докладно пояснює граматичний матеріал.

2) Впр. 1, 3 (с. 75).

Учні по черзі читають речення і доповнюють їх структурами Past Continuous.

3) РЗ, впр. 1 (c. 53).

Учні виконують вправу письмово, потім ланцюжком читають речення.

4) Виконання вправ на зіставлення Past Continuous і Past Simple.

а) Впр. 2 (с. 75).

Один з учнів читає зразок. Учитель акцентує увагу на вживанні Past Continuous для позначення дії, що тривала протягом певного часу: «Lily was doing sums», і Past Simple для позначення моменту здійснення дії: «When the teacher came in».

б) РЗ, впр. 2 (c. 53).

Учні вписують потрібні форми дієслова, потім один з них читає вправу. Учитель і клас виправляють помилки у разі їх наявності.

Listening Comprehension

2. Тренування учнів в аудіюванні.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Ознайомлення з новою лексикою.

Т: You know about the brave Ukrainian girl Nastia Ovchar, don’t you? Now you will listen how she saved her little sister. Look at the blackboard.

На дошці написані слова:

a spark — іскра;

a fire — вогонь, пожежа;

the fire was burning, the room was on fire — вогонь палав, кімната була у вогні.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

а) Учні прослуховують текст і виконують завдання 1 (НО): визначають, відповідають чи ні речення змістові тексту. Після повторного прослуховування виконується завдання 2 (НО): учні письмово відповідають на запитання.

NASTYA SAVES HER SISTER

One winter afternoon, in 2005, Nastya was playing in her house while her little sister Luda was sleeping in her bed. Nastya was 5 and Luda was only 2. The girls’ parents were not at home. They went out on business.

It was warm in the room, the fire was burning. Then a spark fell on the floor and soon the room was on fire. Little Nastya was afraid but she knew what to do. She took her sister into her arms and carried her out of the burning house. Little Luda was all right but Nastya was very ill. People all over Ukraine wanted to help the brave girl. They collected money to send Nastya to a very good hospital in America. There the doctors were looking after Nastya and helping her to be well again.

Now the Ovchars’ family live in Kyiv. In September, 2005, Nastya went to school. She will always remember the kind doctors and people in different countries who helped her in difficulties.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Один з учнів записує на дошці ключі завдання 1 інші перевіряють. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

Двоє-троє читають відповіді на запитання завдання 2. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

HO:

Task 1

Are the statements true or false? Put «+» next to the correct sentences and «—» next to the false ones.

□ 1. Nastya was in the house alone.

□ 2. Her little sister was sleeping.

□ 3. The girls’ parents were at home.

□ 4. Suddenly the room was on fire.

□ 5. Nastya carried Luda out of the house.

□ 6. Nastya and Luda were very ill.

□ 7. People of many countries helped the Ovchars’ family in difficulties.

 

Task 2

Answer the questions.

1. How many people were there in the house when the fire started?

________________________________________________________

2. What was Nastya doing?

________________________________________________________

3. Was her little sister playing with her?

________________________________________________________

4. What was Nastya doing when the fire started?

________________________________________________________

5. Was she very ill after the fire?

________________________________________________________

6. Who helped Nastya and her family in difficulties?

________________________________________________________

7. Is Nastya well again now?

________________________________________________________


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Прочитати байку «The Fox and the Crane» (c. 162).

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: Did you like today’s lesson? Why? Or why not? Your marks for your work today are... To finish our lesson we’ll have a competition. You will work in three teams — A, В and C. The task is to make the longest sentence with the word while and the Past Continuous, for example: «While I was watching TV, my cat was eating the cream in the kitchen». I’ve got 14 words. Now you try and do it. Your time will be up in two minutes.

Граматична гра.

Клас поділяється на три команди, кожна з яких намагається скласти найдовше речення зі сполучником while. Учитель контролює правильність виконання завдання. За кожне правильне речення надається один бал, перемагає команда, яка отримала більше балів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити