АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 54 (4—5)

Підтема: Як ми вчимося спілкуватись.

Мета:  Увести нові ЛО за темою уроку.

Тренувати учнів у вживанні Past Continuous, порівняти його з іншими часовими формами.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Удосконалювати техніку читання.

Проконтролювати самостійне читання учнями байки «The Fox and the Crane», а також розуміння змісту тексту.

Учити учнів давати оцінку діям і поведінці людей.

Виховувати ввічливість.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки з текстом римування «Snow» (HO).

ХІД УРОКУ

І.      ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! I am glad to see you. Today we are going to discuss the story of your home reading. We are going to practise using our active vocabulary and to learn some new words. Our aim today is to practise the Past Continuous and other tenses.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Читання римування.

Учитель роздає картки із текстом римування та декламує його, учні хором повторюють, потім відпрацьовують римування самостійно, і двоє-троє читають його перед класом.

НО:

Read the rhyme.

SNOW

It was snowing, snowing, snowing.

It was falling on my head.

It was falling on the ground.

It was falling all around.

It was snowing, snowing, snowing.

It was snowing really hard.

2) Бесіда про погоду в режимі Т  Р1  Р2  Р3 ...

Т: Is it snowing now? Was it snowing yesterday? Do you like snowy weather? Describe today’s weather.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Контроль розуміння змісту тексту для домашнього читання «The Fox and the Crane» (c. 162).

Учитель проводить опитування в режимі Т  Class.

Т: Who is the story about? What did they want to be? Why did the Crane come to the Fox? Could the Crane eat the porridge? Why? How did the Crane teach the Fox a lesson? Were the Fox and the Crane real friends?

2) Читання тексту в режимі Р1  Р2  Р3.

3) Переказ тексту.

Учні ланцюжком переказують текст (по одному реченню). Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

4) Обговорення тексту.

Учні відповідають на запитання вчителя, який заохочує їх висловлювати власні думки.

Т: So, what is the story about? It is about animals but we understand that it is about people, about friendship. Why couldn’t the Fox and the Crane become friends? I think because they did not help each other like Brother Rabbit and Brother Goat from the story «А Friend in Need Is A Friend Indeed».

Vocabulary Practice

2. Повторення лексики теми, вивчення нових слів.

1) РЗ, впр. 1 (с. 54).

Учні вибирають потрібний варіант і по черзі читають речення.

2) Семантизація лексики.

З метою введення слова an accent учитель пропонує учням згадати речення You can tell a person’s nationality by his accent. Учні перекладають його. Слово communication вводиться з опорою на рідну мову — «комунікація, спілкування». Учитель розтлумачує слова puppet і sound.

Т: Puppet means a doll. There is a puppet theatre in our city. Sound is something we hear. We hear sounds.

Слово important учитель перекладає.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні граматичних структур.

РЗ, впр. 2 (с. 54).

Учні виконують вправу письмово, потім по черзі читають запитання. Один з них читає розширене речення: «Му brother was making a project in his room the whole evening yesterday because Halloween was coming».

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Виконати словникову роботу (с. 76).

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to do vocabulary work on page 76. Next time we’ll speak about toys for learning communication. And now let us play. Look at the word «Learning». Use the letters to make as many words as possible. For example, ear, are, leg, ran, ring, nine, nag, girl, learn.

РЗ, впр. 3 (c. 55).

Гра «Слова».

Учитель визначає час виконання завдання — 2—3 хвилини, і просить учнів скласти якомога більше слів з поданих літер. По закінченні роботи учні рахують, скільки у них слів, учитель перевіряє правильність їх написання в лідерів і називає переможця.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити